Actuele informatie over faillissementen en surseances

Faillissement Natuurlijk persoon

Op 11-05-2007 is Natuurlijk persoon te Zwaagwesteinde (Friesland) door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard door tussentijdse beëindiging van de schuldsanering. Als curator is aangesteld mr. C. Grondsma. Het insolventienummer van deze zaak is F.17/07/56. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Vordering indienen

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over dit faillissement
Naam:
Natuurlijk persoon
Plaats:
Zwaagwesteinde
Provincie:
Friesland
Status:
Faillissement
Geboren:
03-03-1979 te Leeuwarden
Insolventienr.:
F.17/07/56
Schuldsaneringsnr.:
DAN0210600020
Rechtbank:
Noord-Nederland
vestiging Leeuwarden
Rechter-commissaris:
mr. M. van der Hoeven
Balans Natuurlijk persoon
Er is uitgebreide financiële informatie beschikbaar. Log in om deze informatie te bekijken.
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
11-05-2007
Woonadres:
Postbus 88
9270AB Zwaagwesteinde
Publicaties
Verslagdatum
Kenmerk
10-06-2009
lee.07.56.F.1323.2.09
Rectificatie: Inzake: F 07/56 H. de Poel e/v Elzinga geb. 03-03-1979, in tegenstelling tot de publicatie van 7 mei 2009, is op 8 juni 2009 het faillissement beëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst.
13-05-2009
lee.07.56.F.1323.1.09
Rectificatie: Inzake F 07/56 H. de Poel e/v Elzinga, geb. 03-03-1979, is ten onrechte gepubliceerd dat de uitdelingslijst verbindend is geworden op 4 mei 2009. De slotuitdelingslijst ligt ter inzage vanaf 27 mei 2009 - Locatie: Zaailand 102 Leeuwarden.
07-05-2009
lee.07.56.F.1317.1.09
einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 4 mei 2009
08-04-2009
lee.07.56.F.1314.1.09
neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 22 april 2009
06-08-2008
lee.07.56.F.1325.1.08
pro forma verificatievergadering op 23 september 2008 om 15:00
11-05-2007
lee.07.56.F.1301.1.07
Uitspraak faillissement door tussentijdse beëindiging schuldsanering op 26 april 2007
Gerelateerde ondernemingen
Relatie
Insolventienr.
Naam
Status
Er zijn geen gerelateerde dossiers gevonden.
Curator / bewindvoerder
Curator:
Mw. mr. C. Grondsma
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Verslagen
Verslagdatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
In verband met de bescherming van de betrokken natuurlijke perso(o)n(en) zijn de openbare verslagen uitsluitend via de rechtbank verkrijgbaar.
FaillissementsDossier.nl spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.nl verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.nl of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Op zoek naar een maatwerk oplossing?

Op vaste basis faillissement gegevens ontvangen voor verwerking in uw systemen?

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland