Actuele informatie over faillissementen en surseances

Rectificaties

Een overzicht van alle door de rechtbank gepubliceerde rectificaties met betrekking tot faillissementen en surseances.

 1 - 18 
Op 16-11-2018 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Florie En Van Den Heuvel B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.16/15/94: F.16/15/94 FLORIE VAN DEN HEUVEL B.V.; in tegenstelling tot hetgeen op 6 november 2018 is gepubliceerd, is het faillissement niet opgeheven.
Op 14-11-2018 heeft rechtbank Oost-Brabant in zake het faillissement van Barkon B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.01/18/309: F.01/18/309 BARKON B.V. KvK 63012669. Per abuis staat mr. F.W. Linders vermeld als curator. Mr. C.W.M. Slegers, postbus 270, 6000 AG Weert, telnr. 0495-536138 is tot curator benoemd in dit faillissement.
Op 14-11-2018 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Dutch Brand House B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.16/13/422 DUTCH BRAND HOUSE B.V.; in tegenstelling tot hetgeen is gepubliceerd op 20-07-2018, zal de verificatievergadering plaatsvinden op 16 november 2018 te 10:00 uur.
Op 12-11-2018 heeft rechtbank Rotterdam in zake de surseance van Klein Agency Eindhoven B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. In de surseance van klein Agency Eindhoven B.V. (insolventienummer S.10/15/27) is per abuis opgenomen beëindiging door omzetting in faillissement op 20 oktober 2015. Dit moet zijn beëindiging door omzetting in faillissement op 20 juli 2015.
Op 08-11-2018 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake het faillissement van R.D.M. Management Beheer B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. Inzake C17/18/85 - R.D.M. Management beheer b.v., statutair gevestigd te Leeuwarden, feitelijk te Amsterdam, zullen alle verdere publicaties worden verricht door de rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.
Op 08-11-2018 heeft rechtbank Den-Haag in zake het faillissement van Global Green Media B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.09/16/409: De curator heeft de slotuitdelingslijst ex artikel 183 Fw herroepen wegens een fout in het transporteren van het totale bedrag aan baten naar de volgende pagina in het faillissementsverslag, waardoor het uiteindelijke bedrag voor uitkering aan de preferente crediteuren in het faillissementsverslag en de daarmee samenhangende slotuitdelingslijst niet juist is gebleken.
Op 07-11-2018 heeft rechtbank Oost-Brabant in zake het faillissement van Eten Met Aandacht B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.01/18/310 ETEN MET AANDACHT B.V., Danzigerkade 225, 1013 AP Amsterdam, KvK 63102471. Curator mr. M.P. Doorten te Amsterdam. Dit faillissement is uitgesproken door Rechtbank Oost-Brabant. De zaak is overgedragen aan Rechtbank Amsterdam, met bepaling dat Rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolgadvertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden verzorgd.
Op 02-11-2018 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake de surseance van Mc Ijsselmeerziekenhuizen B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. S 18/17 MC IJSSELMEERZIEKENHUIZEN B.V. deze surseance is op 25 oktober 2018 omgezet naar een faillissement F 18/472 de crediteurenvergadering van d.d. 23 januari 2019 komt hiermee te vervallen.
Op 01-11-2018 heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant in zake het faillissement van Sif B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.02/18/305: Het faillissement is uitgesproken op 30-10-2018.
Op 01-11-2018 heeft rechtbank Den-Haag in zake het faillissement van Sport Services Nederland B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.09/13/225 Sport Services Nederland B.V.: dit faillissement is geëindigd door opheffing wegens gebrek aan baten op 18 oktober 2018 en niet door verbindende uitdelingslijst.
Op 31-10-2018 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Econcern N.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. C.16/09/356 ECONCERN N.V: Tijdens de verificatievergadering zullen de volgende faillissementen ook in behandeling genomen worden; Betronic Holding B.V.Betronic Netherlands/Hybrid Circuits/Products B.V.Darwind Holding B.V.Ecofys International B.V.Econcern Power Assets International B.V.Ecostream International B.V.Evelop Netherlands B.V.Solior B.V.Win Wind B.V.
Op 31-10-2018 heeft rechtbank Rotterdam in zake de surseance van Sport2Connect B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. De surseance is overgedragen aan de rechtbank Den Haag. De crediteurenvergadering is bepaald op 25 januari 2019 te 09:00 uur bij de rechtbank Den Haag.
Op 30-10-2018 heeft rechtbank Noord-Holland in zake de surseance van I.S.M. - Nederland B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. De crediteurenvergadering is bepaald op woensdag 9 januari 2019 te 10:00 uur. Deze zal gehouden worden te rechtbank Amsterdam.
Op 25-10-2018 heeft rechtbank Den-Haag in zake het faillissement van Rkh Bouw B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.09/18/357 RKH Bouw B.V.Dit faillissement is uitgesproken door Rechtbank Den Haag. De zaak is overgedragen aan Rechtbank Rotterdam met bepaling dat Rechtbank Rotterdam, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolg advertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden verzorgd.
Op 25-10-2018 heeft rechtbank Den-Haag in zake het faillissement van Insemi Management B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.09/18/358 InSeMi Management B.V.;Dit faillissement is uitgesproken door de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. De zaak is overgedragen aan de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem met bepaling dat de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt, zal vervullen. Alle vervolg advertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden verzorgd.
 1 - 18 

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland