Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Rectificaties

Een overzicht van alle door de rechtbank gepubliceerde rectificaties met betrekking tot faillissementen en surseances.

 1 - 18 
Op 21-06-2024 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake de surseance van Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. de volgende rectificatie gepubliceerd. S.18/24/8 Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. Deze surséance is voorlopig verleend op 18 juni 2024 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De zaak is doorverwezen naar de rechtbank Overijssel. Alle vervolgpublicaties zullen door de rechtbank Overijssel worden verzorgd.
Op 20-06-2024 heeft rechtbank Amsterdam in zake het faillissement van Tidal Operations Netherlands B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.13/20/306: F 13/20/306 In plaats van de reeds geplande Pro forma verificatievergadering zal op 17 juli 2024 om 14.30 uur deze verificatie vergadering inhoudelijk plaats vinden op de rechtbank.
Op 13-06-2024 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Imtech Capital B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.10/15/578: In het faillissement van Imtech Capital B.V. (F.10/15/578) is de verificatievergadering van 31 mei 2024 geschorst en aangehouden tot 20 juni 2024 te 10:00 uur om alsdan te worden voortgezet.
Op 06-06-2024 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Royal Imtech N.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is per abuis gepubliceerd dat de verificatievergadering op 10 oktober 2024 om 08:00 uur zal aanvangen. De verificatievergadering op 10 oktober 2024 zal om 10:00 uur aanvangen.
Op 31-05-2024 heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant in zake het faillissement van Stumpbusters B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.02/24/190: Inzake F24/190 Stumpbusters B.V. het volgende: op 7 mei 2024 is gepubliceerd dat als 2e Rechter-commissaris is aangesteld mr. C.P.J. Koster. Dit is niet juist. Er is geen 2e rechter-commissaris aangesteld. C.J.P. Koster is aangesteld als juridisch medewerker.
Op 31-05-2024 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake de surseance van Graaf Floris V Van Muiden B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. C/16/24/7 Graaf Floris V van Muiden B.V. is op 30 mei 2024 omgezet naar een faillissement C/16/24/213. De crediteurenvergadering van 5 september 2024 komt hiermee te vervallen.
Op 23-05-2024 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake de surseance van Bol Transport V.O.F. de volgende rectificatie gepubliceerd. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de rechter-commissaris vermeld. De rechter-commissaris is mr. N.A. Baarsma.
Op 22-05-2024 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake de surseance van Bol Transport V.O.F. de volgende rectificatie gepubliceerd. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de bewindvoerder vermeld. De bewindvoerder is mr. F.R. Omta, Postbus 1182, 9701 BD Groningen, tel: 050-3144280.
Op 15-05-2024 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake het faillissement van Ledlicht&Concept B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.18/21/92: Per abuis is er op 17 januari 2024 een pro-forma verificatievergadering gehouden, dit in verband met de afwikkeling verificatievergadering en uitdeling. Dit is niet juist. In dit faillissement is sprake van een vereenvoudigde afwikkeling en vindt geen (pro-forma) verificatievergadering plaats.
Op 14-05-2024 heeft rechtbank Amsterdam in zake het faillissement van Puri Safe Pharmaceuticals B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.13/24/169: Gelezen dient te worden: uitspraak faillissement op 8 mei 2024
Op 06-05-2024 heeft rechtbank Gelderland in zake het faillissement van Stichting Dak- En Thuislozenzorg Menorah de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.05/23/316: In het faillissement van Stichting Dak- en Thuislozenzorg Menorah met insolventienummer F.05/23/316 is per abuis de publicatie " vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement" d.d. 1 mei 2024 gepubliceerd. Dit is echter niet juist.
Op 19-04-2024 heeft rechtbank Amsterdam in zake de surseance van Molenschouw B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. verlenging termijn van surseance bij beschikking van 17 april 2024 met ingang van 26 maart 2024 voor de duur van 6 maanden Kenmerk: 13.ams.17.35.S.3303.4.22
Op 08-04-2024 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Imtech Building Services B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.10/15/600: In het faillissement van Imtech Building Services B.V (F.10/15/600) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
Op 08-04-2024 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Imtech Uk Group B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.10/15/640: In het faillissement van Imtech UK Group B.V (F.10/15/640) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
Op 08-04-2024 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Royal Imtech N.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. J.C.A.T. Frima.
 1 - 18 

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland