Actuele informatie over faillissementen en surseances

Rectificaties

Een overzicht van alle door de rechtbank gepubliceerde rectificaties met betrekking tot faillissementen en surseances.

 1 - 18 
Op 06-10-2021 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Karatzias Transport B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.16/19/26: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd heeft er geen deponering plaats gevonden op 5 oktober 2021. De uitdeellijst is reeds gedeponeerd op 14 september 2021 en verbindend geworden op 24 september 2021.
Op 01-10-2021 heeft rechtbank Limburg in zake de surseance van Van Pol Beheer B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. In de surseance van betaling van Van Pol Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6041 LE Roermond, Looskade 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13024580, is door de schuldenares op 29 september 2021 ter griffie van de rechtbank een ontwerp akkoord ingediend. De rechtbank heeft bij beschikking van 30 september 2021 bepaald: 1. dat de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de surseance werkt, uiterlijk op 6 oktober 2021 bij de bewindvoerder, mr. C.W.M. Slegers, correspondentieadres: Postbus 270, 6000 AG Weert, moeten worden ingediend; 2. dat over het aangeboden akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris zal worden geraadpleegd en beslist in het gerechtsgebouw te Maastricht, St. Annadal 1, op 21 oktober 2021 te 10:00 uur (Surs.nr. 19/5 S)
Op 01-10-2021 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake de surseance van Pit Strategie B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. Crediteurenvergadering met akkoordbehandeling van 7 oktober 2021 is verplaatst naar 17 november 2021.
Op 29-09-2021 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake het faillissement van Prebus B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.18/21/34: Op 14 september 2021 is gepubliceerd dat het faillissement Prebus B.V. C/18/21/34 F vereenvoudigd zou worden afgewikkeld. Dit is niet juist. Het faillissement zal middels opheffing art 16 Fw worden afgedaan.
Op 23-09-2021 heeft rechtbank Overijssel in zake het faillissement van Probizz Participatie B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.08/20/139: In het faillissement Probizz Participatie B.V. met nummer C/08/20/139 F is per abuis vermeld dat de uiterste datum voor indienen schuldvorderingen voor de verificatievergadering 5 november 2021 is, dit moet zijn uiterlijk 4 november 2021.
Op 09-09-2021 heeft rechtbank Oost-Brabant in zake het faillissement van Horeca-Exploitatie Blauwe Lotus B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.01/19/279: De verificatievergadering met akkoord op 14 september 2021 te 15:00 uur gaat niet door.
Op 08-09-2021 heeft rechtbank Noord-Nederland in zake het faillissement van De Vertakking B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.17/21/39: In tegenstelling tot eerdere publicatie is de volledige naam van dit faillissement: De Vertakking B.V. (i.p.v. De Vertakking).
Op 30-08-2021 heeft rechtbank Oost-Brabant in zake het faillissement van German Supermarkets "Sagittarius" Properties Ii Bv de volgende rectificatie gepubliceerd. In het faillissement German Supermarkets "SAGITTARIUS" PROPERTIES II B.V. met insolventienummer C/01/13/868 F is mr. P.R. Dekker ontslagen in zijn hoedanigheid van curator.
Op 27-08-2021 heeft rechtbank Gelderland in zake het faillissement van Bouwen Aan Nederland B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. betreft F.05/21/173: Op 19 augustus 2021 is in het faillissement van Bouwen aan Nederland B.V. de publicatie "uitspraak faillissement op 17 augustus 2021" gepubliceerd. Per abuis is de rechtspersoon Bouwen aan Nederland B.V. gepubliceerd. Dit moet echter Bouwen aan Nederland B.V. in liquidatie zijn.
Op 20-08-2021 heeft rechtbank Den-Haag in zake het faillissement van Activ Schoonmaak B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.09/20/4, Activ Schoonmaak B.V.: In dit faillissement is op 23 november 2020 abusievelijk gepubliceerd dat het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten.
Op 17-08-2021 heeft rechtbank Rotterdam in zake de surseance van Zytec Group B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. In de surseance van betaling van Zytec Group B.V. (S.10/21/7) zal de crediteurenvergadering plaatsvinden op 16 november 2021 te 14:00 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
Op 29-07-2021 heeft rechtbank Rotterdam in zake het faillissement van Continental Tank Storage B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. In het faillissement van Continental Tank Storage B.V., F.10/09/861, is de pro forma verificatievergadering aangehouden. De verificatievergadering wordt inhoudelijk behandeld op 29 september 2021 te 13:00 uur.
Op 29-07-2021 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Boroda B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.16/21/185 BORODA B.V., Dit faillissement is uitgesproken door rechtbank Midden-Nederland. De zaak is overgedragen naar rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, met bepaling dat rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolgadvertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden verzorgd.
Op 29-07-2021 heeft rechtbank Midden-Nederland in zake het faillissement van Bks Retail B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. F.16/21/186 BKS RETAIL B.V., Dit faillissement is uitgesproken door rechtbank Midden-Nederland. De zaak is overgedragen naar rechtbank Zeeland-West-Brabant, met bepaling dat rechtbank Zeeland-West-Brabant, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolgadvertenties zullen eveneens door deze rechtbankt worden verzorgd.
Op 28-07-2021 heeft rechtbank Noord-Holland in zake het faillissement van Topparking B.V. de volgende rectificatie gepubliceerd. Onterecht is niet de naam van de Rechter Commissaris vermeld. Dit is mr. W.J. Don te Den Haag
 1 - 18 

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland