Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Overzicht SBI branche codes

De Kamer van Koophandel geeft ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister een code die de economische acitiviteit van een bedrijf aanduidt. Dit codesysteem heet 'Standaard Bedrijfsindeling', afgekort SBI (opvolger van BIK).

SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten en is opgesteld door het CBS om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. SBI kent meerdere niveaus die aangegeven worden door vier of vijf cijfers. De eerste vier cijfers van de SBI-code zijn, op een aantal uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE. Het vijfde cijfer is een Nederlandse variant.

1 - Landbouw, bosbouw en visserij

011
Teelt van eenjarige gewassen
0111
Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
0112
Teelt van rijst
0113
Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
 
Teelt van groenten en champignons
 
Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen
0114
Teelt van suikerriet
0115
Teelt van tabak
0116
Teelt van vezelgewassen
0119
Teelt van overige eenjarige gewassen
 
Bloementeelt
 
Teelt van overige eenjarige gewassen
012
Teelt van meerjarige gewassen
0121
Druiventeelt
0122
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
0123
Teelt van citrusvruchten
0124
Teelt van pit- en steenvruchten
0125
Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
0126
Teelt van oliehoudende vruchten
0127
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
 
Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding
 
Teelt van specerij- en aromatische gewassen
0129
Teelt van overige meerjarige gewassen
013
Teelt van sierplanten
0130
Teelt van sierplanten
 
Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)
 
Teelt van sierbomen en -struiken
014
Fokken en houden van dieren
0141
Fokken en houden van melkvee
0142
Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
0143
Fokken en houden van paarden en ezels
0144
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
0145
Fokken en houden van schapen en geiten
0146
Fokken en houden van varkens
0147
Fokken en houden van pluimvee
0149
Fokken en houden van overige dieren
015
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
0150
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
016
Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
0161
Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
0162
Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
0163
Behandeling van gewassen na de oogst
0164
Behandeling van zaden voor vermeerdering
 
Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering
 
Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering
 
Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering
017
Jacht
0170
Jacht
021
Bosbouw
0210
Bosbouw
022
Exploitatie van bossen
0220
Exploitatie van bossen
023
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
0230
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
024
Dienstverlening voor de bosbouw
0240
Dienstverlening voor de bosbouw
031
Visserij
0311
Zee- en kustvisserij
0312
Binnenvisserij
032
Kweken van vis en schaaldieren
0321
Kweken van zeevis en -schaaldieren
0322
Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

2 - Winning van delfstoffen

051
Winning van steenkool
0510
Winning van steenkool
052
Winning van bruinkool
0520
Winning van bruinkool
061
Winning van aardolie
0610
Winning van aardolie
062
Winning van aardgas
0620
Winning van aardgas
071
Winning van ijzererts
0710
Winning van ijzererts
072
Winning van non-ferrometaalertsen
0721
Winning van uranium- en thoriumerts
0729
Winning van andere non-ferrometaalertsen
081
Winning van zand, grind en klei
0811
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
0812
Winning van zand, grind en klei
 
Winning van zand en grind
 
Winning van klei
089
Winning van overige delfstoffen
0891
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
0892
Winning van turf
0893
Winning van zout
0899
Winning van overige delfstoffen n.e.g.
091
Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas
0910
Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas
099
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)
0990
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

3 - Industrie

101
Slachterijen en vleesverwerking
1011
Slachterijen (geen pluimvee-)
1012
Pluimveeslachterijen
1013
Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
102
Visverwerking
1020
Visverwerking
103
Verwerking van aardappels, groente en fruit
1031
Vervaardiging van aardappelproducten
1032
Vervaardiging van fruit- en groentesap
1039
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
104
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1041
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)
 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1042
Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten
105
Vervaardiging van zuivelproducten
1051
Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
1052
Vervaardiging van consumptie-ijs
106
Vervaardiging van meel
1061
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
1062
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
107
Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
1071
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
1072
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
1073
Vervaardiging van deegwaren
108
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
1081
Vervaardiging van suiker
1082
Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
 
Verwerking van cacao
 
Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
1083
Verwerking van koffie en thee
1084
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage
 
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
 
Breken, zuiveren en raffineren van zout
1085
Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
 
Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijden
 
Vervaardiging van bereide groentemaaltijden
1086
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
1089
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.
109
Vervaardiging van diervoeders
1091
Vervaardiging van veevoeders
1092
Vervaardiging van voeders voor huisdieren
110
Vervaardiging van dranken
1101
Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen
 
Distilleerderijen en likeurstokerijen
 
Vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting
1102
Vervaardiging van wijn uit druiven
1103
Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
1104
Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
1105
Vervaardiging van bier
1106
Mouterijen
1107
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
120
Vervaardiging van tabaksproducten
1200
Vervaardiging van tabaksproducten
131
Bewerken en spinnen van textielvezels
1310
Bewerken en spinnen van textielvezels
 
Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels
 
Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels
 
Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels
 
Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels
 
Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens
 
Vervaardiging van naaigarens
 
Bewerken en spinnen van overige textielvezels
132
Weven van textiel
1320
Weven van textiel
 
Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels
 
Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels
 
Vervaardiging van kamwol of kamwolachtige weefsels
 
Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels
 
Vervaardiging van overige weefsels
133
Textielveredeling
1330
Textielveredeling
139
Vervaardiging van overige textielproducten
1391
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1392
Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)
1393
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
1394
Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
1395
Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)
1396
Vervaardiging van technisch en industrieel textiel
1399
Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.
141
Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)
1411
Vervaardiging van kleding van leer
1412
Vervaardiging van werkkleding
1413
Vervaardiging van overige bovenkleding
1414
Vervaardiging van onderkleding
1419
Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires
142
Vervaardiging van artikelen van bont
1420
Vervaardiging van artikelen van bont
143
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding
1431
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
1439
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)
151
Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont
1511
Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont
 
Looien en bewerken van leer
 
Bereiden en verven van bont
1512
Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk
152
Vervaardiging van schoenen
1520
Vervaardiging van schoenen
161
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
1610
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
 
Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking
 
Verduurzamen van hout
162
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
1621
Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout
1622
Vervaardiging van panelen voor parketvloeren
1623
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
 
Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
 
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)
1624
Vervaardiging van houten emballage
1629
Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
 
Vervaardiging van overige artikelen van hout
 
Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
171
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
1711
Vervaardiging van papierpulp
1712
Vervaardiging van papier en karton
 
Vervaardiging van grafisch papier en karton
 
Vervaardiging van papier en karton voor verpakking
 
Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)
172
Vervaardiging van papier- en kartonwaren
1721
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton
 
Vervaardiging van golfpapier en -karton
1722
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
1723
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
1724
Vervaardiging van behangselpapier
1729
Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren
181
Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
1811
Drukkerijen van dagbladen
1812
Overige drukkerijen
 
Drukkerijen van boeken e.d.
 
Drukkerijen van tijdschriften
 
Drukkerijen van reclame
 
Drukkerijen van verpakkingen
 
Drukkerijen van formulieren
 
Overige drukkerijen n.e.g.
1813
Prepress- en premedia-activiteiten
1814
Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij
 
Grafische afwerking
 
Overige activiteiten verwant aan de drukkerij
182
Reproductie van opgenomen media
1820
Reproductie van opgenomen media
 
Reproductie van geluidsopnamen
 
Reproductie van video-opnamen
 
Reproductie van computermedia
191
Vervaardiging van cokesovenproducten
1910
Vervaardiging van cokesovenproducten
 
Vervaardiging van cokesovenproducten (geen pek en pekcokes)
 
Vervaardiging van pek en pekcokes
192
Aardolieverwerking
1920
Aardolieverwerking
 
Aardolieraffinage
 
Aardolieverwerking (geen -raffinage)
201
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm
2011
Vervaardiging van industriële gassen
2012
Vervaardiging van kleur- en verfstoffen
2013
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
 
Verrijking van uranium
 
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën n.e.g.
2014
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
 
Vervaardiging van petrochemische producten
 
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
 
Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting
 
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.
2015
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2016
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
2017
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm
202
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
2020
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
203
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2030
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
204
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica
2041
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
2042
Vervaardiging van parfums en cosmetica
205
Vervaardiging van overige chemische producten
2051
Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers
 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
 
Vervaardiging van lucifers
2052
Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen
2053
Vervaardiging van etherische oliën
2059
Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.
 
Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan
 
Vervaardiging van fotochemische producten
 
Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.
206
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2060
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
211
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
212
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
2120
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
 
Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen
 
Vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik
221
Vervaardiging van producten van rubber
2211
Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing
 
Vervaardiging van rubberbanden
 
Vernieuwen van loopvlakken
2219
Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)
222
Vervaardiging van producten van kunststof
2221
Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
2222
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof
2223
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw
 
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (waaronder ook harde vloerbedekkingen van kunststof)
 
Vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen
2229
Vervaardiging van overige producten van kunststof
231
Vervaardiging van glas en glaswerk
2311
Vervaardiging van vlakglas
2312
Vormen en bewerken van vlakglas
2313
Vervaardiging van holglas
2314
Vervaardiging van glasvezels
2319
Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk
232
Vervaardiging van vuurvaste keramische producten
2320
Vervaardiging van vuurvaste keramische producten
233
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw
2331
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2332
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)
234
Vervaardiging van overige keramische producten
2341
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2342
Vervaardiging van sanitair aardewerk
2343
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
2344
Vervaardiging van overig technisch aardewerk
2349
Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g.
235
Vervaardiging van cement, kalk en gips
2351
Vervaardiging van cement
2352
Vervaardiging van kalk en gips
 
Vervaardiging van kalk
 
Vervaardiging van gips
236
Vervaardiging van producten van beton, gips en cement
2361
Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen
 
Vervaardiging van producten van beton voor de bouw
 
Vervaardiging van kalkzandsteen
2362
Vervaardiging van producten van gips voor de bouw
2363
Vervaardiging van stortklare beton
2364
Vervaardiging van mortel in droge vorm
2365
Vervaardiging van producten van vezelcement
2369
Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
237
Natuursteenbewerking
2370
Natuursteenbewerking
239
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
2391
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2399
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)
241
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2410
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242
Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
2420
Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243
Overige eerste verwerking van staal
2431
Koudtrekken van staven
2432
Koudwalsen van bandstaal
2433
Koudvervormen en koudfelsen
2434
Koudtrekken van draad
244
Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
2441
Vervaardiging van edelmetalen
2442
Vervaardiging van aluminium
2443
Vervaardiging van lood, zink en tin
2444
Vervaardiging van koper
2445
Vervaardiging van overige non-ferrometalen
2446
Smelten en raffineren van uranium
245
Gieten van metalen
2451
Gieten van ijzer
 
Vervaardiging van gietijzeren buizen
 
Gieten van ijzer
2452
Gieten van staal
2453
Gieten van lichte metalen
2454
Gieten van overige non-ferrometalen
251
Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
2511
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2512
Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
252
Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
2521
Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
2529
Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs
253
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
2530
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
254
Vervaardiging van wapens en munitie
2540
Vervaardiging van wapens en munitie
255
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2550
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
256
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
2561
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
2562
Algemene metaalbewerking
257
Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap
2571
Vervaardiging van scharen, messen en bestek
2572
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2573
Vervaardiging van gereedschap
259
Vervaardiging van overige producten van metaal
2591
Vervaardiging van stalen vaten e.d.
2592
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2593
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
 
Vervaardiging van artikelen van draad
 
Vervaardiging van kettingen en veren
2594
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2599
Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.
261
Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten
2611
Vervaardiging van elektronische componenten
 
Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
 
Vervaardiging van overige elektronische componenten n.e.g.
2612
Vervaardiging van elektronische printplaten
262
Vervaardiging van computers en randapparatuur
2620
Vervaardiging van computers en randapparatuur
263
Vervaardiging van communicatieapparatuur
2630
Vervaardiging van communicatieapparatuur
 
Vervaardiging van alarminstallaties
 
Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties)
264
Vervaardiging van consumentenelektronica
2640
Vervaardiging van consumentenelektronica
265
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
2651
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
2652
Vervaardiging van uurwerken
266
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
2660
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
267
Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
2670
Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
 
Vervaardiging van optische meetinstrumenten
 
Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur (geen meetinstrumenten)
268
Vervaardiging van informatiedragers
2680
Vervaardiging van informatiedragers
271
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
2711
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
2712
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
272
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2720
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
273
Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
2731
Vervaardiging van kabels van optische vezels
 
Vervaardiging van optische vezels
 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
2732
Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel
2733
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
274
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
2740
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
275
Vervaardiging van huishoudapparaten
2751
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2752
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
279
Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
2790
Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
281
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
2811
Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)
 
Vervaardiging van windturbines
 
Vervaardiging van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
2812
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
2813
Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
2814
Vervaardiging van appendages
2815
Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
282
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
2821
Vervaardiging van industriële ovens en branders
2822
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2823
Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)
2824
Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
2825
Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling
2829
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.
283
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
2830
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
 
Vervaardiging van landbouwtractoren
 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (geen tractoren)
284
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
2841
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
2849
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking
289
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
2891
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2892
Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen
2893
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
2894
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
2895
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
2896
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
2899
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.
291
Vervaardiging van auto’s
2910
Vervaardiging van auto’s
292
Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
2920
Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
 
Carrosseriebouw
 
Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
293
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto’s
2931
Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s
2932
Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s
 
Vervaardiging van autostoelen
 
Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto’s (geen elektrische of elektronische en geen autostoelen)
301
Scheepsbouw
3011
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
3012
Bouw van sport- en recreatievaartuigen
302
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
3020
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
303
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
3030
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
 
Vervaardiging van vliegtuigstoelen
 
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen)
304
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
3040
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
309
Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.
3091
Vervaardiging van motor- en bromfietsen
 
Vervaardiging van motor- en bromfietsen
 
Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen
3092
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
 
Vervaardiging van fietsen
 
Vervaardiging van invalidenwagens
3099
Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.
310
Vervaardiging van meubels
3101
Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
 
Interieurbouw
 
Vervaardiging van bedrijfsmeubels
 
Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en kantoor
 
Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen)
3102
Vervaardiging van keukenmeubels
3103
Vervaardiging van matrassen
3109
Vervaardiging van overige meubels
 
Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen
 
Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen)
321
Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.
3211
Slaan van munten en medailles
3212
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)
3213
Vervaardiging van imitatiesieraden
322
Vervaardiging van muziekinstrumenten
3220
Vervaardiging van muziekinstrumenten
323
Vervaardiging van sportartikelen
3230
Vervaardiging van sportartikelen
324
Vervaardiging van speelgoed en spellen
3240
Vervaardiging van speelgoed en spellen
325
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
3250
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
 
Tandtechnische bedrijven
 
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)
 
Vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen
 
Vervaardiging van tand- en beencement
 
Vervaardiging van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen
329
Vervaardiging van overige goederen
3291
Vervaardiging van borstelwaren
3299
Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g.
 
Sociale werkvoorziening
 
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
331
Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
3311
Reparatie van producten van metaal
 
Reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming
 
Reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal
 
Reparatie en onderhoud van wapens
3312
Reparatie en onderhoud van machines
 
Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap)
 
Reparatie en onderhoud van kantoormachines
 
Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
 
Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen
 
Reparatie en onderhoud van ovens en branders
 
Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
 
Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren
 
Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
 
Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen
 
Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
 
Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
 
Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
 
Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal
 
Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak
 
Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren)
 
Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren
 
Reparatie en onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw
 
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
 
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
 
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton
 
Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie
 
Reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken
3313
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
 
Reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten
 
Reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
 
Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
 
Reparatie en onderhoud van optische apparatuur
3314
Reparatie van elektrische apparatuur
 
Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
 
Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen
 
Reparatie en onderhoud van batterijen en accumulatoren
 
Reparatie en onderhoud van elektrische verlichtingsbenodigdheden
 
Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controle-apparaten
3315
Reparatie en onderhoud van schepen
 
Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen)
 
Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuigen
3316
Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
3317
Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
 
Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen
 
Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel
 
Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
3319
Reparatie van overige apparatuur
 
Reparatie van netten en touw
 
Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen
332
Installatie van industriële machines en apparatuur
3320
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3321
Installatie van ketels en tanks
 
Installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming
 
Installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal
3322
Installatie van industriële machines
 
Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
 
Installatie van kantoormachines
 
Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
 
Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen
 
Installatie van ovens en branders
 
Installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
 
Installatie van pompen en compressoren
 
Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
 
Installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machine- onderdelen
 
Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
 
Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
 
Installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
 
Installatie van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal
 
Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak
 
Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw
 
Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw
 
Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
 
Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
 
Installatie van machines voor de productie van papier en karton
 
Installatie van machines voor de metallurgie
 
Installatie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken
3323
Installatie van elektronische en optische apparatuur
 
Installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
 
Installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
 
Installatie van optische apparatuur
 
Montage van besturingssystemen voor industriële productiestraten
3324
Installatie van elektrische apparatuur
 
Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
 
Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen
 
Installatie van batterijen en accumulatoren
 
Installatie van meet-, regel- en controle-apparaten
3329
Installatie van overige toebehoren
 
Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

4 - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

351
Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas
3511
Productie van elektriciteit
 
Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales
 
Productie van elektriciteit door windenergie
 
Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht
3512
Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water
3513
Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen
3514
Handel in elektriciteit en in gas via leidingen
352
Productie van aardgas
3520
Productie van aardgas
3521
Productie van gas
3522
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
3523
Handel in gas via leidingen
353
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

5 - Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

360
Winning en distributie van water
3600
Winning en distributie van water
370
Afvalwaterinzameling en -behandeling
3700
Afvalwaterinzameling en -behandeling
381
Inzameling van afval
3811
Inzameling van onschadelijk afval
3812
Inzameling van schadelijk afval
382
Behandeling van afval
3821
Behandeling van onschadelijk afval
3822
Behandeling van schadelijk afval
 
Behandeling van kernafval
 
Behandeling van schadelijk afval (geen kernafval)
383
Voorbereiding tot recycling
3831
Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.
 
Sloop van schepen
 
Sloop van witgoed, computers e.d.
3832
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
 
Voorbereiding tot recycling van metaalafval (behalve sloop van schepen, auto’s, witgoed, computers e.d.)
 
Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)
390
Sanering en overig afvalbeheer
3900
Sanering en overig afvalbeheer

6 - Bouwnijverheid

411
Projectontwikkeling
4110
Projectontwikkeling
412
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
4120
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
421
Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
4211
Wegenbouw en stratenmaken
 
Wegenbouw
 
Stratenmaken
4212
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
4213
Bouw van kunstwerken
422
Leggen van kabels en buizen
4221
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling
 
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen
 
Aanleg van bronbemaling
4222
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
429
Bouw van overige civieltechnische werken
4291
Natte waterbouw
4299
Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.
 
Aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen)
 
Bouw van industriële werken (geen gebouwen)
431
Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
4311
Slopen van bouwwerken
4312
Grondverzet
4313
Proefboren
432
Bouwinstallatie
4321
Elektrotechnische bouwinstallatie
 
Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen
 
Installatie van verlichting en signalering bij wegen, spoor- en waterwegen en luchthavens
4322
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
 
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
 
Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
4329
Overige bouwinstallatie
 
Installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding
 
Isolatiewerkzaamheden
 
Overige bouwinstallatie n.e.g.
433
Afwerking van gebouwen
4331
Stukadoren
4332
Bouwtimmeren
4333
Afwerking van vloeren en wanden
4334
Schilderen en glaszetten
4339
Overige afwerking van gebouwen
439
Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
4391
Dakdekken en bouwen van dakconstructies
4399
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
 
Heien en andere funderingswerkzaamheden
 
Vlechten van betonstaal
 
Metselen en voegen
 
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.
 
Duikersbedrijven
 
Waterdichtmaken van daken en muren
 
Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel
 
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.

7 - Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

451
Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
4511
Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
 
Import van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
 
Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
4519
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans
 
Import van nieuwe bedrijfsauto’s
 
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
 
Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)
 
Handel in en reparatie van caravans
452
Gespecialiseerde reparatie van auto’s
4520
Gespecialiseerde reparatie van auto’s
 
Auto-onderdelenservicebedrijven
 
Bandenservicebedrijven
 
Reparatie van specifieke auto-onderdelen
 
Carrosserieherstel
 
Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto’s
453
Handel in auto-onderdelen en -accessoires
4531
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
 
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)
 
Groothandel en handelsbemiddeling in banden
4532
Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
454
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
4540
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
 
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan
 
Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
461
Handelsbemiddeling
4611
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen
4612
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4613
Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
4614
Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
4615
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
4616
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
4617
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
4618
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
4619
Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
462
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
4621
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
 
Groothandel in granen
 
Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
 
Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
 
Groothandel in meng- en krachtvoeder
 
Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
 
Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
 
Groothandel in ruwe tabak
 
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
 
Groothandel in overige akkerbouwproducten
4622
Groothandel in bloemen en planten
4623
Groothandel in levende dieren
 
Groothandel in levend vee
 
Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
4624
Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer
 
Groothandel in huiden en vellen
 
Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
463
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
4631
Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen
 
Groothandel in groenten en fruit
 
Groothandel in consumptie-aardappelen
4632
Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
 
Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend)
 
Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte)
4633
Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren
 
Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
 
Groothandel in eieren
4634
Groothandel in dranken (geen zuivel)
4635
Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden
4636
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
4637
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
4638
Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
 
Groothandel in snacks
 
Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
 
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
 
Groothandel in bakkerijgrondstoffen
 
Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen- industrie n.e.g.
4639
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
464
Groothandel in consumentenartikelen (non-food)
4641
Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel
 
Groothandel in kledingstoffen en fournituren
 
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
4642
Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen
 
Groothandel in bovenkleding
 
Groothandel in werkkleding
 
Groothandel in onderkleding
 
Groothandel in schoenen
 
Groothandel in mode-artikelen
 
Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
4643
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
 
Groothandel in witgoed
 
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)
 
Groothandel in audio- en video-apparatuur
 
Groothandel in fotografische artikelen
 
Groothandel in beeld- en geluidsdragers
 
Groothandel in optische artikelen
4644
Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen
 
Groothandel in glas, porselein en aardewerk
 
Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen
4645
Groothandel in parfums en cosmetica
4646
Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
 
Groothandel in farmaceutische producten
 
Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden
4647
Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
 
Groothandel in huismeubilair
 
Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking
 
Groothandel in verlichtingsartikelen
4648
Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken
4649
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)
 
Groothandel in fietsen en bromfietsen
 
Groothandel in watersportartikelen
 
Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)
 
Groothandel in speelgoed
 
Groothandel in muziekinstrumenten
 
Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
 
Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)
 
Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
 
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g.
 
Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines)
 
Groothandel in overige huishoudelijke artikelen
 
Groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g.
465
Groothandel in ICT-apparatuur
4651
Groothandel in computers, randapparatuur en software
4652
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
466
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
4661
Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
4662
Groothandel in gereedschapswerktuigen
4663
Groothandel in machines voor de bouw
4664
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
4665
Groothandel in bedrijfsmeubels
 
Groothandel in bedrijfsmeubels
 
Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels)
4666
Groothandel in kantoormachines (geen computers)
4668
Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie
 
Groothandel in machines voor de grafische industrie
 
Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie
4669
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
 
Groothandel in intern transportmaterieel
 
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek
 
Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
 
Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.
 
Groothandel in meet- en regelapparaten
 
Groothandel in emballage
 
Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen
 
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g.
 
Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g.
 
Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g.
 
Groothandel gespecialiseerd in overige benodigdheden voor industrie en handel n.e.g.
467
Overige gespecialiseerde groothandel
4671
Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
 
Groothandel in vaste brandstoffen
 
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
 
Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)
4672
Groothandel in metalen en metaalertsen
 
Groothandel in metaalertsen
 
Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten
 
Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten
4673
Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
 
Groothandel in hout en plaatmateriaal
 
Groothandel in verf en verfwaren
 
Groothandel in behang
 
Groothandel in vlakglas
 
Groothandel in zand en grind
 
Groothandel in tegels en plavuizen
 
Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
 
Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
 
Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
4674
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten
 
Groothandel in ijzer- en metaalwaren
 
Groothandel in verwarmingsapparaten
4675
Groothandel in chemische producten
 
Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
 
Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
4676
Groothandel in overige intermediaire producten
 
Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten
 
Groothandel in papier en karton
 
Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.
 
Groothandel in rubber
 
Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.
4677
Groothandel in afval en schroot
 
Groothandel in autosloopmateriaal
 
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
 
Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
469
Niet-gespecialiseerde groothandel
4690
Niet-gespecialiseerde groothandel
 
Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
 
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
471
Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
4711
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
4719
Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
 
Warenhuizen
 
Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)
472
Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
4721
Winkels in aardappelen, groenten en fruit
4722
Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
 
Winkels in vlees en vleeswaren
 
Winkels in wild en gevogelte
4723
Winkels in vis
4724
Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
 
Winkels in brood en banket
 
Winkels in chocolade en suikerwerk
4725
Winkels in dranken
4726
Winkels in tabaksproducten
4729
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
 
Winkels in kaas
 
Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
 
Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
473
Benzinestations
4730
Benzinestations
474
Winkels in consumenten-elektronica
4741
Winkels in computers, randapparatuur en software
4742
Winkels in telecommunicatieapparatuur
4743
Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
 
Winkels in audio- en videoapparatuur
 
Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
475
Winkels in overige huishoudelijke artikelen
4751
Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
 
Winkels in kledingsstoffen
 
Winkels in huishoudtextiel
 
Winkels in breiwol, handwerken en fournituren
4752
Winkels in doe-het-zelfartikelen
 
Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
 
Winkels in verf, verfwaren en behang
 
Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen
 
Winkels in tegels
 
Winkels in keukens
 
Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren
 
Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen
 
Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment
4753
Winkels in vloerbedekking en gordijnen
 
Winkels in vloerbedekking
 
Winkels in gordijnen en vitrage
4754
Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
 
Winkels in witgoed
 
Winkels in naai- en breimachines
 
Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur
 
Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur
4759
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
 
Winkels in meubels
 
Winkels in verlichtingsartikelen
 
Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment
 
Winkels in muziekinstrumenten
 
Winkels in glas-, porselein- en aardewerk
 
Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
 
Winkels in woningtextiel (geen gordijnen en vitrage)
 
Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
 
Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment
476
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen
4761
Winkels in boeken
4762
Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
 
Winkels in school- en kantoorbehoeften
 
Winkels in kranten en tijdschriften
 
Winkels in boeken, kranten en tijdschriften, school- en kantoorbehoeften algemeen assortiment
4763
Winkels in audio- en video-opnamen
4764
Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
 
Winkels in fietsen en bromfietsen
 
Winkels in watersportartikelen
 
Winkels in sportartikelen (geen watersport)
 
Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)
4765
Winkels in speelgoed
477
Winkels in overige artikelen
4771
Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten
 
Winkels in herenkleding
 
Winkels in dameskleding
 
Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment)
 
Winkels in baby- en kinderkleding
 
Winkels in babyartikelen algemeen assortiment
 
Winkels in onderkleding, foundations e.d.
 
Winkels in mode-artikelen
 
Textielsupermarkten
4772
Winkels in schoenen en lederwaren
 
Winkels in schoenen
 
Winkels in lederwaren en reisartikelen
4773
Apotheken
4774
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
 
Winkels in drogisterij-artikelen
 
Winkels in medische en orthopedische artikelen
4775
Winkels in parfums en cosmetica
4776
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
 
Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
 
Tuincentra
 
Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
4777
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
4778
Winkels in overige artikelen n.e.g.
 
Winkels in fotografische artikelen
 
Winkels in optische artikelen
 
Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen
 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g.
4779
Winkels in antiek en tweedehands goederen
 
Winkels in antiek
 
Winkels in tweedehands kleding
 
Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)
478
Markthandel
4781
Markthandel in voedings- en genotmiddelen
 
Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
 
Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
4782
Markthandel in textiel, kleding en schoenen
4789
Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)
 
Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden
 
Markthandel in tweedehands goederen
 
Markthandel in overige goederen
479
Detailhandel niet via winkel of markt
4791
Detailhandel via postorder en internet
4799
Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
 
Colportage
 
Straathandel
 
Detailhandel via overige distributievormen

8 - Vervoer en opslag

491
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
4910
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
492
Goederenvervoer per spoor
4920
Goederenvervoer per spoor
493
Personenvervoer over de weg
4931
Openbaar vervoer binnen steden
4932
Vervoer per taxi
4939
Overig personenvervoer over de weg
 
Ongeregeld personenvervoer over de weg
 
Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg
 
Geregeld besloten personenvervoer over de weg
494
Goederenvervoer over de weg
4941
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
4942
Verhuisvervoer
495
Transport via pijpleidingen
4950
Transport via pijpleidingen
501
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
5010
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
502
Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
5020
Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
 
Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)
 
Zee- en kustsleepvaart
503
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
5030
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
504
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
5040
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
 
Binnenvaart (vrachtvaart)
 
Binnenvaart (tankvaart)
 
Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
511
Personenvervoer door de lucht
5110
Personenvervoer door de lucht
512
Goederenvervoer door de lucht
5121
Goederenvervoer door de lucht
5122
Ruimtevaart
521
Opslag
5210
Opslag
 
Opslag in tanks
 
Opslag in koelhuizen e.d.
 
Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)
522
Dienstverlening voor vervoer
5221
Dienstverlening voor vervoer over land
5222
Dienstverlening voor vervoer over water
5223
Dienstverlening voor de luchtvaart
5224
Laad-, los- en overslagactiviteiten
 
Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
 
Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
5229
Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
 
Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer
 
Weging en meting
531
Nationale post met universele dienstverplichting
5310
Nationale post met universele dienstverplichting
532
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
5320
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
 
Post zonder universele dienstverplichting
 
Koeriers

9 - Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

551
Hotels e.d.
5510
Hotels e.d.
 
Hotel-restaurants
 
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden
552
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen
5520
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen
 
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
 
Jeugdherbergen en vakantiekampen
553
Kampeerterreinen
5530
Kampeerterreinen
559
Overige logiesverstrekking
5590
Overige logiesverstrekking
561
Restaurants, cafetaria’s e.d.
5610
Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons
 
Restaurants
 
Cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d.
 
IJssalons
562
Kantines en catering
5621
Eventcatering
5629
Kantines en contractcatering
563
Cafés
5630
Cafés

10 - Informatie en communicatie

581
Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.
5811
Uitgeverijen van boeken
 
Uitgeverijen van boeken
 
Databanken (geen webportals)
5812
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
5813
Uitgeverijen van kranten
5814
Uitgeverijen van tijdschriften
5819
Overige uitgeverijen (niet van software)
582
Uitgeverijen van software
5821
Uitgeverijen van computerspellen
5829
Overige uitgeverijen van software
591
Productie en distributie van films en televisieprogramma’s
5911
Productie van films en televisieprogramma’s
 
Productie van films (geen televisiefilms)
 
Productie van televisieprogramma’s
5912
Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
 
Exploitatie van filmstudio’s
 
Exploitatie van televisiestudio’s
 
Facilitaire activiteiten voor film- en videoproductie
 
Facilitaire activiteiten voor televisieproductie
5913
Distributie van films en televisieproducties
 
Distributie van films
 
Distributie van televisieprogramma’s
5914
Bioscopen
592
Maken en uitgeven van geluidsopnamen
5920
Maken en uitgeven van geluidsopnamen
 
Productie van radioprogramma’s
 
Productie van geluidsopnamen
 
Exploitatie van radiostudio’s
 
Exploitatie van geluidstudio’s (geen radio)
 
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio’s)
601
Radio-omroepen
6010
Radio-omroepen
602
Televisie-omroepen
6020
Televisie-omroepen
611
Draadgebonden telecommunicatie
6110
Draadgebonden telecommunicatie
612
Draadloze telecommunicatie
6120
Draadloze telecommunicatie
613
Telecommunicatie via satelliet
6130
Telecommunicatie via satelliet
619
Overige telecommunicatie
6190
Overige telecommunicatie
620
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
6201
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
 
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware
 
Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware
6202
Advisering op het gebied van informatietechnologie
 
Hardware consultancy
 
Software consultancy
6203
Beheer van computerfaciliteiten
6209
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
 
Implementeren van software
 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie n.e.g.
631
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
6311
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
6312
Webportals
632
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
6321
Persagentschappen
6329
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.
639
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
6391
Persagentschappen
6399
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.

11 - Financiële instellingen

641
Geldscheppende financiële instellingen
6411
Centrale banken
6419
Overige geldscheppende financiële instellingen
 
Coöperatief georganiseerde banken
 
Effectenkredietinstellingen
 
Spaarbanken
 
Algemene banken
642
Financiële holdings
6420
Financiële holdings
643
Beleggingsinstellingen
6430
Beleggingsinstellingen
 
Beleggingsinstellingen in financiële activa
 
Beleggingsinstellingen in vaste activa
 
Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
649
Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie
6491
Financiële lease
6492
Overige kredietverstrekking
 
Hypotheekbanken en bouwfondsen
 
Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen
 
Participatiemaatschappijen
 
Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking
6499
Overige financiële intermediatie
651
Verzekeringen (geen herverzekering)
6511
Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen
 
Levensverzekeringen (geen herverzekering)
 
Naturaverzekeringen
 
Spaarkassen
6512
Schadeverzekeringen (geen herverzekering)
652
Herverzekering
6520
Herverzekering
 
Herverzekering van levensverzekeringen
 
Herverzekering van schadeverzekeringen
653
Pensioenfondsen
6530
Pensioenfondsen
 
Bedrijfspensioenfondsen
 
Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
 
Beroepspensioenfondsen
 
Overige pensioenfondsen
661
Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)
6611
Beheer van financiële markten
6612
Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
6619
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet- bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
 
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
 
Marketmakers
 
Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
662
Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen
6621
Risicoanalisten en schadetaxateurs
6622
Assurantietussenpersonen
6629
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)
 
Verzekeringsbeurzen
 
Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens
 
Waarborgfondsen
 
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g.
663
Vermogensbeheer
6630
Vermogensbeheer

12 - Verhuur van en handel in onroerend goed

681
Handel in eigen onroerend goed
6810
Handel in eigen onroerend goed
682
Verhuur van onroerend goed
6820
Verhuur van onroerend goed
 
Woningbouwverenigingen en -stichtingen
 
Gemeentelijke woningbedrijven
 
Verhuur van overige woonruimte
 
Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
683
Bemiddeling in en beheer van onroerend
6831
Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
6832
Beheer van onroerend goed

13 - Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

691
Rechtskundige dienstverlening
6910
Rechtskundige dienstverlening
 
Advocatenkantoren
 
Rechtskundige adviesbureaus
 
Notariskantoren
 
Deurwaarderskantoren
 
Octrooibureaus
692
Accountancy, belastingadvisering en administratie
6920
Accountancy, belastingadvisering en administratie
 
Registeraccountants
 
Accountants-administratieconsulenten
 
Boekhoudkantoren
 
Belastingconsulenten
 
Overige administratiekantoren
701
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern
7010
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern
 
Concerndiensten binnen eigen concern
 
Holdings (geen financiële)
702
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
7021
Public relationsbureaus
7022
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)
 
Organisatie-adviesbureaus
 
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus)
711
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
7111
Architecten
7112
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
 
Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw
 
Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie
 
Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw
 
Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica
 
Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw
 
Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek
 
Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd
 
Overig technisch ontwerp en advies
712
Keuring en controle
7120
Keuring en controle
 
Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen
 
Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
 
Overige keuring en controle
721
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
7211
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk
 
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen
 
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding
 
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen
7219
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)
 
Technisch speur- en ontwikkelingswerk
 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)
 
Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
722
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7220
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
731
Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
7311
Reclamebureaus
 
Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus
 
Overige reclamediensten
7312
Handel in advertentieruimte en -tijd
732
Markt- en opinieonderzoekbureaus
7320
Markt- en opinieonderzoekbureaus
741
Industrieel ontwerp en vormgeving
7410
Industrieel ontwerp en vormgeving
742
Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films
7420
Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films
 
Fotografie
 
Persfotografie
 
Fotografie (geen persfotografie)
 
Ontwikkelwinkels
 
Ontwikkelcentrales
743
Vertalers en tolken
7430
Vertalers en tolken
749
Overige specialistische zakelijke dienstverlening
7490
Overige specialistische zakelijke dienstverlening
750
Veterinaire dienstverlening
7500
Veterinaire dienstverlening

14 - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

771
Verhuur en lease van auto’s
7711
Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
 
Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)
 
Operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
7712
Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens
772
Verhuur van consumentenartikelen
7721
Verhuur van sport- en recreatieartikelen
7722
Videotheken
7729
Verhuur van overige consumentenartikelen
 
Verhuur van leesportefeuilles
 
Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
 
Verhuur van overige consumentenartikelen n.e.g.
773
Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen
7731
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7732
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
7733
Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
7734
Verhuur en lease van schepen
7735
Verhuur en lease van vliegtuigen
7739
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen
 
Verhuur van automaten
 
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)
 
Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en spoorwegmateriaal
 
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g.
774
Lease van niet-financiële immateriële activa
7740
Lease van niet-financiële immateriële activa
781
Arbeidsbemiddeling
7810
Arbeidsbemiddeling
782
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
7820
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
 
Uitzendbureaus
 
Uitleenbureaus
 
Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
783
Payrolling (personeelsbeheer)
7830
Payrolling (personeelsbeheer)
791
Reisbemiddeling en reisorganisatie
7911
Reisbemiddeling
7912
Reisorganisatie
799
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
7990
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
 
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme
 
Boekings- en bespreekbureaus
801
Particuliere beveiliging
8010
Particuliere beveiliging
802
Beveiliging via beveiligingssystemen
8020
Beveiliging via beveiligingssystemen
803
Opsporing
8030
Opsporing
811
Facility management
8110
Facility management
812
Reiniging
8121
Interieurreiniging van gebouwen
8122
Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging
 
Gespecialiseerde reiniging van gebouwen
 
Industriële reiniging; reiniging van kachels, boilers ed
8129
Overige reiniging
813
Landschapsverzorging
8130
Landschapsverzorging
821
Brede administratieve en secretariële dienstverlening
8211
Brede administratieve dienstverlening
8219
Secretariële dienstverlening
822
Callcenters
8220
Callcenters
823
Organiseren van congressen en beurzen
8230
Organiseren van congressen en beurzen
829
Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
8291
Kredietinformatie- en incassobureaus
8292
Pakken, sorteren e.d. in loon
8299
Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
 
Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
 
Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen
 
Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

15 - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

841
Openbaar bestuur
8411
Algemeen overheidsbestuur
8412
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)
8413
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven
842
Overheidsdiensten
8421
Buitenlandse zaken
8422
Defensie
8423
Justitie
 
Rechtspraak
 
Ministerie van Justitie en gevangeniswezen
8424
Politie
8425
Brandweer
843
Verplichte sociale verzekeringen
8430
Verplichte sociale verzekeringen
 
Verplichte sociale inkomensdervingsverzekeringen
 
Verplichte sociale demografische verzekeringen
 
Overige verplichte sociale verzekeringen

16 - Onderwijs

851
Kleuteronderwijs
8510
Kleuteronderwijs
852
Primair en speciaal onderwijs
8520
Primair en speciaal onderwijs
 
Basisonderwijs voor leerplichtigen
 
Speciaal basisonderwijs
 
Speciaal onderwijs in expertisecentra
853
Voortgezet onderwijs
8531
Algemeen vormend voortgezet onderwijs
 
Havo en vwo
 
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 
Praktijkonderwijs
 
Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
8532
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 
Educatie
 
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)
854
Tertiair onderwijs
8541
Niet-universitair hoger onderwijs
8542
Universitair hoger onderwijs
855
Overig onderwijs
8551
Sport- en recreatieonderwijs
 
Zeil- en surfscholen
 
Overig sport- en recreatieonderwijs
8552
Cultureel onderwijs
 
Dansscholen
 
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
8553
Auto- en motorrijscholen
8559
Overig onderwijs n.e.g.
 
Afstandsonderwijs
 
Bedrijfsopleiding en -training
 
Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g.
856
Dienstverlening voor het onderwijs
8560
Dienstverlening voor het onderwijs

17 - Gezondheids- en welzijnszorg

861
Ziekenhuizen
8610
Ziekenhuizen
 
Universitair medische centra
 
Algemene ziekenhuizen
 
Categorale ziekenhuizen
 
Revalidatiecentra met overnachting
 
Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra)
 
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
862
Medische en tandheelkundige praktijken
8621
Praktijken van huisartsen
8622
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
 
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
 
Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig specialisten)
 
Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting
 
Abortusklinieken
 
Oncologische en radiotherapeutische instituten
 
Overige klinieken zonder overnachting
 
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
 
Praktijken van psychiaters
 
Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorgzorg
8623
Tandartspraktijken
 
Praktijken van tandartsen
 
Praktijken van tandheelkundig specialisten
 
Praktijken van kaakchirurgen
 
Praktijken van orthodontisten
869
Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting
8690
Overige menselijke gezondheidszorg
8691
Praktijken van verloskundigen en paramedici
 
Praktijken van verloskundigen
 
Praktijken van fysiotherapeuten
 
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
 
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
 
Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
 
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
8692
Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
 
Gezondheidscentra
 
Arbobegeleiding en reïntegratie
 
Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
 
Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
 
Ambulancediensten en centrale posten
 
Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
 
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg
 
Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.
871
Verpleeghuizen
8710
Verpleeghuizen
872
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
8720
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
 
Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
 
Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
873
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
8730
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
 
Huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten
 
Dagverblijven voor niet- verstandelijk gehandicapten
 
Verzorgingshuizen
879
Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
8790
Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
 
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
 
Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie
 
Dagverblijven voor jeugdzorg
 
Maatschappelijk opvang met overnachting
 
Maatschappelijk opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie (geen asielzoekerscentra)
 
Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra
881
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
8810
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
 
Thuiszorg
 
Welzijnswerk voor ouderen
 
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
889
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
8891
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 
Kinderopvang
 
Peuterspeelzaalwerk
8899
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
 
Ambulante jeugdzorg
 
Maatschappelijk werk
 
Algemeen maatschappelijk werk
 
Specifiek maatschappelijk werk
 
Lokaal welzijnswerk
 
Sociaal-cultureel werk
 
Brede welzijnsinstellingen
 
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
 
Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding
 
Exploitatie van gemeenschapshuizen
 
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk
 
Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie

18 - Cultuur, sport en recreatie

90
900
Kunst
9001
Podiumkunst en -vermaak
 
Beoefening van podiumkunst
 
Producenten van podiumkunst
 
Circus en variété
9002
Dienstverlening voor uitvoerende kunst
9003
Schrijven en overige scheppende kunst
 
Journalistiek
 
Scheppende kunst en documentaire schrijvers
9004
Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
 
Theaters en schouwburgen
 
Evenementenhallen
910
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
9101
Culturele uitleencentra en openbare archieven
 
Openbare bibliotheken
 
Kunstuitleencentra
 
Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
9102
Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten
 
Musea
 
Kunstgalerieën en -expositieruimten
9103
Monumentenzorg
9104
Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud
 
Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
 
Natuurbehoud
920
Loterijen en kansspelen
9200
Loterijen en kansspelen
 
Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)
 
Exploitatie van amusements- en speelautomaten
931
Sport
9311
Sportaccommodaties
 
Zwembaden
 
Sporthallen, sportzalen en gymzalen
 
Sportvelden
 
Overige sportaccommodaties
9312
Buitensport
 
Veldvoetbal
 
Veldsport in teamverband (geen voetbal)
 
Atletiek
 
Tennis
 
Paardensport en maneges
 
Wielersport
 
Auto- en motorsport
 
Wintersport
 
Overige buitensport
9313
Fitnesscentra
9314
Binnensport
 
Individuele zaalsport
 
Zaalsport in teamverband
 
Kracht- en vechtsport
 
Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
 
Denksport
 
Sportscholen
 
Overige binnensport en omnisport
9315
Watersport
 
Zwem- en onderwatersport
 
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.
9319
Overige sportactiviteiten
 
Beroepssportlieden
 
Hengelsport
 
Verzorgen van vistochten
 
Supportersverenigingen (sport)
 
Organiseren van sportevenementen
 
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport
 
Overige sportactiviteiten n.e.g.
932
Overige recreatie
9321
Pret- en themaparken; kermisattracties
 
Pret- en themaparken
 
Kermisattracties
9329
Overige recreatie n.e.g.
 
Jachthavens
 
Overige recreatie n.e.g.(geen jachthavens)

19 - Overige dienstverlening

941
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
9411
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9412
Beroepsorganisaties
942
Werknemersorganisaties
9420
Werknemersorganisaties
949
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs
9491
Levensbeschouwelijke organisaties
 
Religieuze organisaties
 
Overige levensbeschouwelijke organisaties
9492
Politieke organisaties
9499
Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs
 
Gezelligheidsverenigingen
 
Hobbyclubs
 
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
 
Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
 
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)
 
Overige ideële organisaties n.e.g.
 
Overige belangenbehartiging n.e.g.
951
Reparatie van computers en communicatieapparatuur
9511
Reparatie van computers en randapparatuur
9512
Reparatie van communicatieapparatuur
952
Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto’s en motorfietsen)
9521
Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
9522
Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
9523
Reparatie van schoenen en lederwaren
9524
Reparatie en stoffering van meubels
 
Reparatie en stoffering van zitmeubels
 
Reparatie en stoffering van bedrijfsmeubels (geen zitmeubelen)
 
Reparatie en stoffering van meubels (geen zit- en bedrijfsmeubels)
9525
Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
9529
Reparatie van overige consumentenartikelen
960
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
9601
Reinigen van kleding en textiel
 
Wasserijen en linnenverhuur
 
Chemische wasserijen en ververijen
 
Wassalons en -verzendinrichtingen
9602
Haar- en schoonheidsverzorging
 
Haarverzorging
 
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures
9603
Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
 
Uitvaartverzorging
 
Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
9604
Sauna’s, solaria, baden e.d.
9609
Overige dienstverlening n.e.g.

20 - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik

970
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
9700
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
981
Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
9810
Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
982
Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
9820
Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

21 - Extraterritoriale organisaties en lichamen

990
Extraterritoriale organisaties en lichamen
9900
Extraterritoriale organisaties en lichamen

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland