Actuele informatie over faillissementen en surseances

KVK: aantal bedrijfsbeëindigingen stijgt met 25 procent

Door:
Henk Hanssen
  |  8 juli 2020
Uit onderzoek van KVK blijkt dat het aantal ondernemers dat stopt met het bedrijf in de eerste helft van 2020 met een kwart is gestegen. Bij het Handelsregister schreven zich gedurende deze periode vijf procent minder starters in. Het aantal faillissementen nam met vijf procent toe.

KVK: 78.293 bedrijfsbeëindigingen in eerste helft 2020

Een faillissementsgolf blijft nog uit maar naarmate het najaar dichterbij kruipt, wordt het beeld allengs somberder, zo wordt duidelijk uit het onderzoek Bedrijvendynamiek dat KVK heeft gepubliceerd. Opvallend is hoeveel ondernemers besluiten te stoppen met hun bedrijf. In de eerste twee kwartalen van 2020 registreerde KVK 78.293 bedrijfsbeëindigingen tegen 62.872 in dezelfde periode van vorig jaar: een stijging van 25 procent.

50 procent minder parttime zzp’ers

Vooral zzp’ers (min 26 procent) en parttime zzp’ers (min 50 procent) kwamen tot de conclusie dat het zo niet verder kon, vaak in de laatste maand van het tweede kwartaal. De sectoren waar de hoogste percentages stoppers zich bevinden zijn ICT en media (plus 45 procent), zakelijke diensten (plus 40 procent), industrie (plus 30 procent) en cultuur, sport en recreatie (plus 27 procent).Alleen in de sector financiële instellingen besloten minder ondernemers te stoppen: min 4 procent.

KVK: aantal startende ondernemingen neemt af met 5 procent

De aanhoudend sombere economische vooruitzichten leiden er ook toe dat het aantal starters daalt. Over de gehele linie zijn er dit half jaar 5 procent minder ondernemingen gestart dan in 2019 (namelijk 112.753 in 2020 vs. 118.103 in 2019) maar in juni, de laatste maand van het tweede kwartaal, liep het aantal starters wel weer wat op. Van een afname in april (min 34 procent) en mei (min 11 procent) naar een toename van 20 procent in juni. De sectoren detailhandel (plus 32 procent) en land- en tuinbouw (plus 4 procent) vertonen nog een groei van het aantal starters, de andere sectoren laten in dit eerste half jaar allemaal een afname zien.


Meer faillissementen bij mkb

Het aantal faillietverklaringen nam in de eerste helft van 2020 met 5 procent toe, van 1529 naar 1603. De stijging deed zich vooral voor in het mkb en bij parttime bedrijven. De sector persoonlijke dienstverlening springt eruit met een toename van 44 procent, gevolgd door financiële instellingen en cultuur, sport en recreatie.

Economische impact coronacrisis verschilt per regio

De economische effecten van de coronacrisis pakken per regio anders uit. De provincies Flevoland (min 10 procent), Utrecht (min 9 procent) en Noord-Holland (min 8 procent) zagen meer starters afhaken dan landelijk (min 5 procent). De provincies Friesland en Drenthe kampen met de grootste toename aan bedrijfsbeëindigingen (beiden 40 procent ten opzichte van 25 procent landelijk). Flevoland (13 procent), Noord-Holland (15 procent) en Utrecht (16 procent) telden procentueel juist minder stoppers in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Zeeland zag de meeste ondernemingen failliet gaan (plus 104 procent), gevolgd door Groningen dat 33 procent meer faillissementen noteerde. In de provincies Utrecht en Drenthe nam het aantal faillissementen juist af, met respectievelijk 34 en 29 procent.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland