Actuele informatie over faillissementen en surseances

Waar bleven de miljoenen van het failliete MartiniZorg?

Door:
Henk Hanssen
  |  31 mei 2022
Begin dit jaar werd MartiniZorg uit Groningen failliet verklaard. Maar waarom eigenlijk? In de jaren voorafgaand aan het bankroet maakte de eigenaar van dit zorgbedrijf, Ruud Slot, nog minstens een half miljoen over naar zijn eigen bedrijf. Juridisch zou er niets op deze ‘dividenduitkering’ zijn aan te merken maar de Tweede Kamerfractie van het CDA betwijfelt dit. Opereerde de directie van MartiniZorg werkelijk binnen de grenzen van de wet?

MartiniZorg: transacties die rieken naar zelfbevoordeling

Begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat was het idee achter MartiniZorg. Financiële transacties die rieken naar zelfbevoordeling, noodkreten van overbelast personeel en tenslotte een faillissement was – uiteindelijk – een deel van de praktijk. Althans, dat is het beeld dat oprijst uit het verhaal dat journalisten van RTV Noord begin deze maand publiceerden over van de val van het zorgbedrijf.

Was MartiniZorg een financiële melkkoe voor de directeur?

De gedetailleerde reconstructie wekte de indruk dat directeur Ruud Slot op z’n zachtst gezegd niet louter door filantropische motieven wordt gemotiveerd. In het web aan bv’tjes dat hij heeft geweven, was zijn eigen vennootschap het stralende én gulzige middelpunt. De dochterbedrijven maakten miljoenen aan dividend over naar een holding die op zijn beurt weer miljoenen overmaakte naar Zova bv, een vennootschap van Slot. Slot toucheerde ook nog een salaris voor zijn werk als directeur. ‘Melkkoe MartiniZorg’ zou zijn bezweken aan deze al financiële ‘verplichtingen’. Het bedrijf werd op 25 januari 2022 failliet verklaard.

Inspectie Gezondheidszorg: MartiniZorg maakt zichzelf verdacht

De Inspectie Gezondheidszorg kwam al eerder tot de conclusie dat Slot zich met deze transacties verdacht maakte. ‘Bij MartiniZorg is sprake van (een schijn van) belangenverstrengeling waar het gaat om de zakelijkheid van transacties,’ staat te lezen in het rapport uit juni 2021. ‘Dezelfde (rechts)persoon is bestuurder van MartiniZorg en andere onderdelen van het concern. Tussen deze onderdelen vinden financiële transacties plaats van materieel belang. In 2017 en 2018 is sprake van een te lage doorbelasting van kosten aan MartiniZorg. Over beide jaren vindt een dividenduitkering plaats.’


Toezichthouders failliet MartiniZorg zaten te slapen

De inspectie stelde ook ‘dat de raad van commissarissen onvoldoende zijn rol neemt’. Ondiplomatiek geformuleerd: de dames en heren zaten te dutten. Volgens RTV Noord is er nog veel meer dat de geachte toezichthouders over het hoofd hebben gezien. Een hoogleraar die de cijfers heeft uitgeplozen vraagt zich af of de zorg waarvoor is betaald in werkelijkheid wel is geleverd. Ook wordt gesignaleerd dat de dividenduitkeringen niet in verhouding staan tot de (lage) bedragen van de investeringen. Maar tegelijkertijd wordt gesteld dat er niets strafbaars lijkt te zijn gebeurd. ‘Zorg mag met marktwerking worden aangeboden,’ stelt een emeritus-hoogleraar Openbare Financiën in de reconstructie.

CDA-Kamerlid: is er bij MartiniZorg binnen de grenzen van de wet geopereerd?

Directeur Slot bestreed de aantijgingen in het stuk en sprak van ‘een spijtig frame’. Nadat de publicatie de nodige ophef veroorzaakte, zag hij toch een reden om zijn conclusies trekken en op te stappen. Hiermee is de kous nog niet af. Fracties van de Groningse gemeenteraad willen inzage in de besteding van de uitgekeerde gelden. En de kwestie heeft inmiddels ook Den Haag bereikt. Afgelopen maandag stelde CDA-Kamerlid Joba van den Berg vragen over de financiële toestanden bij MartiniZorg. Zij wil van minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport weten of er daadwerkelijk binnen de grenzen van de wet is gehandeld.

Gerelateerde dossiers:
Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland