Actuele informatie over faillissementen en surseances

Uniek: Enschede curator ‘heropent’ faillissement en stelt ondernemer alsnog aansprakelijk

Door:
Henk Hanssen
  |  16 juni 2021
Het komt zelden voor maar het kán: een faillissement ‘heropenen’. De curator van Pre-Active B.V. zet deze stap. Hij heeft een paar dagen geleden van de rechter toestemming gekregen om het faillissement van Pre-Active terug te draaien. Deze thuiszorgonderneming uit Enschede ging in 2016 failliet maar de directrice blijkt opnieuw geld als water te verdienen met haar nieuwe zorgbedrijf, Vitacura.

Pre-Active had een belastingschuld van ruim twee ton

In het enige faillissementsverslag dat hij in maart 2017 over Pre-Active bv samenstelde, wond de curator er geen doekjes om. De administratie was incompleet, niet bijgewerkt en onbetrouwbaar. Het ontbrak aan jaarrekeningen, er was sprake van onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht en uit een rapport van de Belastingdienst bleek dat er ‘grote hoeveelheden geld aan de bv zijn onttrokken’. De schuld aan de fiscus was opgelopen tot € 237.580. ‘De curator houdt zowel de bestuurder als de commissarissen aansprakelijk voor het tekort in het faillissement,’ zo klonk het dreigend in het verslag.

Kans op aansprakelijkstelling oude schuld is bijzonder gering

In negenennegentig van de honderd gevallen is deze waarschuwende zin even angstaanjagend als het gegrom van een papieren tijger: de kans dat een curator de ondernemer van een gefailleerde vennootschap alsnog voor een achtergelaten schuld kan laten opdraaien blijkt in de praktijk bijzonder klein. Maar deze curator beet door. Nadat hem ter ore kwam dat Gülay Özaydin, de eigenaresse van Pre-Active, in Enschede een financieel succesvolle nieuwe thuiszorgonderneming dreef, ging hij onderzoeken of hij haar niet alsnog aansprakelijk kon stellen voor de openstaande schuld.


Faillissement Pre-Active werd opgeheven wegens gebrek aan baten

‘Destijds waren er geen verhaalsmogelijkheden,’ zegt de curator in gesprek met Faillissementsdossier.nl. ‘Ook privé niet omdat mevrouw in Duitsland woonde. Het was heel onbevredigend maar ik kon niet anders dan het faillissement wegens gebrek aan baten opheffen.’ Toen hij constateerde dat Özaydin het kunstje herhaalde en ook met haar nieuwe vennootschap forse winsten boekte, heeft de curator contact met de Belastingdienst gezocht om alsnog de mogelijkheden voor een aansprakelijkheidstelling af te tasten.

Tuchtigende werking

Hoewel de Faillissementswet de laatste jaren op tal van punten is gemoderniseerd, voorziet de wet níet in de mogelijkheid om een eenmaal bij gebrek aan baten opgeheven faillissement te ‘heropenen’. Hoe het dan wel zit? De curator heeft bij de rechter een verzoek ingediend om ‘de vereffening van de rechtspersoon’ te heropenen.  Dit is een route die de curator nog niet eerder in zijn loopbaan heeft gezien. ‘Ik hoop dat er een tuchtigende werking vanuit gaat,’ zegt hij. Overigens heeft Gülay Özaydin aangekondigd verweer tegen de bestuurdersaansprakelijkheid te zullen voeren. 

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland