Actuele informatie over faillissementen en surseances

Druk op Den Haag om Faillissementswet snel aan te passen

Door:
Henk Hanssen
  |  25 maart 2020
Vakbonden en werkgevers doen een klemmend beroep op politiek Den Haag om vaart te maken met een voorgenomen wijziging van de Faillissementswet. Deze wijziging geeft bedrijven in financiële nood de mogelijkheid met schuldeisers een dwingend akkoord te sluiten. Faillissement en onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kunnen daarmee worden voorkomen, aldus werkgevers en vakbonden.

Stichting van de Arbeid stuurt brandbrief naar parlement

Op 20 maart stuurde de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, hierover een brandbrief naar het parlement. De politici kregen complimenten voor ‘het goede pakket van maatregelen’ dat is genomen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen maar er moet meer gebeuren. ‘Er zullen situaties zijn waarin ondernemingen verliezen leiden die financiers en/of aandeelhouders niet kunnen delen. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat de onderneming vervolgens in een faillissement terechtkomt. Via gedwongen schuldsanering kunnen bedrijven in moeilijkheden toch doorgaan,’ aldus de Stichting waarin vertegenwoordigers van onder meer MKB-Nederland, VNO-NCW en de werknemersbonden FNV en CNV zijn verenigd.

Nieuwe faillissementswet schakelt dwarsliggende schuldeisers uit

Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, ligt al bijna een jaar in de Tweede Kamer. In juli 2019 stelde minister van Rechtsbescherming Sander Dekker voor om op dit punt de Faillissementswet te wijzigen door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in te voeren. De nieuwe wet maakt het ondernemers straks mogelijk hun schulden te herstructureren zonder dat individuele schuldeisers dwars blijven liggen. Onder de huidige wet kan één schuldeiser een doortimmerd reorganisatieplan blokkeren, ook al is zijn vordering veel geringer dan alle andere crediteuren die wél met het plan instemmen.


‘WHOA is een aardverschuiving voor schuldeisers’

In dit verband wordt er in Den Haag nog altijd met afgrijzen teruggedacht aan het onnodige faillissement van truckfabrikant Daf, begin jaren negentig. Het bankroet van de Eindhovense industrieparel volgde op de onwil van naar verhouding kleine schuldeisers om groen licht te geven aan een sanering. De mogelijke consequenties van de WHOA zijn echter groot. De Vereniging Voor Credit Management (VVCM), de belangenorganisatie voor creditmanagers en debiteurenbeheerders, kwalificeerde de wetswijziging eerder al als een ‘aardverschuiving voor schuldeisers’. Vandaar dat politici de tijd willen hebben om zich een scherp beeld te vormen van de gevolgen van de WHOA, onder meer door bedrijfseconomische toetsen uit te laten voeren.

Coronacrisis rechtvaardigt parlementaire goedkeuring WHOA

Werkgevers en vakbonden erkennen de noodzaak van een zorgvuldigheid maar zij menen dat de gewijzigde omstandigheden parlementaire goedkeuring van de WHOA rechtvaardigen. ‘Er zijn nu bedrijven in nood die moeten worden geholpen. Dat kan met de WHOA. Bovendien heeft de rechter de rol het onderhandse akkoord kritisch te beoordelen,’ aldus de brandbrief. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Er moet ook nog een plenair debat worden gevoerd. Politici zijn nu in overleg over de wenselijkheid om de WHOA in zijn huidige vorm aan te nemen en de amendementen in een later stadium te bespreken.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland