Actuele informatie over faillissementen en surseances

Duwde gemeentebestuur het Waalwijkse schoenenmuseum naar faillissement?

Door:
Henk Hanssen
  |  11 maart 2020
Burgemeester en wethouders van de Brabantse gemeente Waalwijk zijn hoofdverantwoordelijk voor het faillissement van het plaatselijke Schoenen Leder Educatie Museum. Deze conclusie rijst op uit het laatste verslag dat curator Hans Alberts schreef over het failliet van de stichting die het museum exploiteerde. B en W voelen er echter niets voor om hun excuses te maken.

Bestuur schoenenmuseum vroeg zelf faillissement aan

Het schoenenmuseum in Waalwijk werd beheerd door de stichting SLEM. De stichting bestierde daarnaast ook de opleidingstak van het schoenen- en ledercentrum. Op 25 juli 2007 vroeg het bestuur van de stichting zelf het faillissement aan. In de jaren daarvoor was er consequent met verlies gedraaid. De cijfers zagen er wel steeds beter uit. Bedroeg het verlies in 2015 nog € 184.496; in 2017 waren de rode cijfers met twee derde teruggelopen tot € 65.645.

Gemeente trok subsidie in

Subsidies vormden de belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting. In 2017 bleek dat gemeente plotseling geen trek meer had in voortzetting van de huidige opzet. Waalwijk zag alleen nog heil in het museum, niet meer in de opleidingsactiviteiten. ‘De gemeente Waalwijk en de stichting hadden verschillende visies op de taken en de rol van de stichting,’ noteert curator Hans Alberts diplomatiek in zijn faillissementsverslag.


Faillissement schoenenmuseum kostte Waalwijk ruim zes ton

Gevolg: de stichting was niet meer levensvatbaar. Het faillissement kostte Waalwijk ruim zes ton. De gemeente suggereerde dat de schuld voor dit debacle bij het bestuur van de stichting lag. De wethouder kondigde in de krant aan dat hij de mogelijkheid van ‘verwijtbaar gedrag’ zou gaan onderzoeken: er zou sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen. Tijdens zijn tweeëneenhalf jaar durende analyse heeft de curator echter geen aanwijzingen gevonden voor deze verdachtmakingen.

‘Gemeente Waalwijk hield zich niet aan gemaakte afspraken’

Volgens het gewezen stichtingsbestuur is de oorzaak van het faillissement eenvoudig. De gemeente hield zich niet aan de gemaakte afspraken. ‘Er werd een besluit genomen waarvan iedereen wist dat het tot een faillissement zou leiden,’ zei voormalig bestuursvoorzitter Dick de Cloe eerder in het AD. Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Waalwijk dringen er nu op aan dat B en W openlijk excuses maakt aan het bestuur van de failliete stichting. Het gemeentebestuur voelt daar niets voor: ze acht de conclusie van de curator onvoldoende onderbouwd. Waalwijk richt zich ondertussen op het Nieuwe Schoenenmuseum dat in 2021 de deuren opent.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland