Actuele informatie over faillissementen en surseances

EY: financiële resultaten zorginstellingen ‘schokkend’

Door:
Henk Hanssen
  |  6 september 2017
‘Op z’n zachtst gezegd schokkend’. Met deze niet mis te verstane kwalificatie oordeelt accountantsbureau EY over de financiële staat van de Nederlandse zorginstellingen. EY analyseerde de jaarverslagen van 469 zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties. Het gisteren verschenen rapport bevat een indringende waarschuwingen.

Grote veranderingen achter de rug

2016 is ‘een jaar om de balans op te maken,’ stelt EY. De grote veranderingen die vanaf 2012 zijn doorgevoerd rond het persoonsgebonden budget en de AWBZ, zijn achter de rug. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen worden geacht de stortvloed aan wetswijzigingen te hebben verwerkt. Hoe staan ze er nu voor? Beroerd, oordeelt EY, het accountants- en advieskantoor dat tot 2013 als Ernst & Young door het leven ging. ‘Op zijn zachtst gezegd schokkend,’ staat er letterlijk in de ‘Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017’, zoals het rapport voluit heet.

Rendement gehalveerd

Het rendement van de instellingen is binnen vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van 2,2 procent in 2012 naar één procent in 2016. Hiermee komt het rendement onder de kritische grens van 1,5 procent. ‘Dit betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren en dat er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering.’ De uitkomsten zijn gebaseerd op de cijfers die de instellingen uiterlijk eind juli 2017 bij een digitaal loket van het ministerie van Volksgezondheid hebben ingeleverd.


Pressie uit Den Haag

Niet alle zorginstellingen staan er even slecht voor. De Universitair Medische Centra (UMC’s) zien hun resultaat wel dalen maar met 2,4 procent blijft het rendement ruimschoots boven de norm. Ook het vermogensniveau en de liquiditeit van de UMC’s is verbeterd. De topklinische ziekenhuizen – ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren – zagen in 2016 de gemiddelde omzet met 7,5 procent toenemen terwijl het resultaat met veertig procent daalde. De meesten blijven wel zwarte cijfers schrijven, al noemt EY de vooruitzichten voor deze ziekenhuizen ‘blijvend somber’. Ook over de financiële toekomst van de algemene ziekenhuizen – die hun gemiddeld rendement omhoog zagen kruipen – oordeelt EY negatief. Als gevolg van de oplopende prijzen van geneesmiddelen en de pressie van zorgverzekeraars en Den Haag om de kosten laag te houden, signaleren de accountants dat de lasten sneller zullen stijgen dan de opbrengsten.

Rendement ouderenzorg negatief

De grootste problemen zitten volgens EY bij de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Bij de stresstest waar EY alle sectoren aan onderwierp, scoren de GGZ-instellingen het slechtst. Sommige instellingen lijden grote verliezen omdat ze hun kostenstructuur niet op orde krijgen. Ook de ouderenzorg laat een teruggang zien: het gemiddeld rendement is afgenomen en pakt met een min van 0,2 procent zelfs negatief uit. Gezamenlijk boekten de instellingen voor ouderenzorg in 2016 een verlies van 37,5 miljoen euro, een daling van maar liefst 143,2 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor alle sectoren geeft EY aanbevelingen in het rapport. Voor de ouderenzorg wordt specifiek gewezen op de inzet van ICT en aanpassingen in het vastgoedbeleid vanwege de korter wordende opnameduur.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland