Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bestuurders failliet pensioenfonds Euronext voor de rechter gedaagd

Door:
Henk Hanssen
  |  15 maart 2017
De bestuurders van het pensioenfonds van Euronext Amsterdam moeten zich voor de rechter verantwoorden. Het fonds van de Amsterdamse beursmaatschappij ging in 2013 failliet. Volgens oud-medewerkers is er mogelijk sprake van financieel wanbeleid. Zij hebben nu oud-voorzitter Rijnhard de Beaufort en andere bestuurders gedagvaard.

Informatievoorsprong

Zelfs beleggers die over een informatievoorsprong lijken te beschikken, kunnen hopeloos de mist ingaan en de Romeinse god van de handel en winst kan daar niets aan veranderen. Mercurius, zo luidde de naam van het in 1936 opgerichte pensioenfonds dat de oudedagsvoorziening van 1872 medewerkers en reeds pensioengerechtigden moest verzorgen. Jaar na jaar vertrouwden aandelen- en optiehandelaren, transactie-afwikkelaars, administrateurs en financiële onderzoekers hun pensioenpremie aan Mercurius toe. Tot de aangesloten werkgevers behoorden Euronext Amsterdam, Euroclear Amsterdam, LCH.Clearnet, het Dutch Securities Institute en, saillant genoeg, de financiële toezichthouder AFM.

Dekkingsgraad

In 2013 ging het onverwacht mis. Net zoals vrijwel alle andere Nederlandse pensioenfondsen worstelde ook Mercurius met het behalen van de dekkingsgraad oftewel, het percentage dat aangeeft in welke mate een fonds in staat is aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. De Nederlandsche Bank eist een minimale dekkingsgraad van 104,2 procent maar om tegenvallers op te kunnen vangen dient een fonds te streven naar 120 procent. Als gevolg van de gestegen levensverwachting, de extreem lage rente en de financiële crisis zijn beide doelen voor de meeste pensioenfondsen achter de horizon verdwenen. De dekkingsgraad van Mercurius bewoog zich in 2013 rond de honderd procent. Volgens het jaarverslag daalde het over het ingelegde vermogen behaalde rendement in dat jaar met 1,95 procent.


Onverantwoorde risico’s.

En dat is precies waar de schoen wringt. Want, juist in 2013 liet de AEX een sterk herstel zien. Hoewel het jaar moeizaam begon, boekte de beurs uiteindelijk een winst van 17,2 procent. De MidKap-index voor middelgrote bedrijven volgde dit spoor en sloot 2013 af met een plus van zestien procent. Kortom, uitgerekend de gelouterde beleggingsspecialisten van het fonds dat de pensioenen van beursmedewerkers moest beheren, presteerden het om verlies te lijden in een jaar waarin de indexen de weg omhoog hervonden. ‘Voor u ligt het laatste reguliere jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam i.l.,’ zo luidt de aanhef van het rapport dat het bestuur op 30 juni 2014 publiceerde. Een half jaar eerder hebben zij de overeenkomsten tussen het fonds en de werkgevers beëindigd. Mercurius bestaat niet meer. Het fonds is overgegaan tot liquidatie en heeft de uitvoering overgedragen aan drie andere partijen, de AFM, het pensioenfonds van Euroclear en verzekeraar Delta Lloyd.

Waarde pensioenen gekelderd

Het personeel heeft de waarde van de pensioenen met tientallen procenten zien kelderen. Gesteund door de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext neemt een aantal oud-medewerkers geen genoegen met deze gang van zaken. Zij vermoeden dat er sprake is van een fatale combinatie van financieel wanbeleid, belangenverstrengeling en onverantwoorde risico’s. Omdat het bestuur naar hun idee nalaat volledige transparantie te bieden over het gevoerde beleid, stappen zij nu naar de rechter. 

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland