Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Helft bedrijven failliet na brand

Door:
Henk Hanssen
  |  18 mei 2015
Het grootste risico op een faillissement schuilt in een klein doosje, een luciferdoosje. Vergeet de crisis, vergeet de grillen van Poetin en vergeet zelfs uw nonchalante accountant: brand is uw grootste bedreiging. Als uw bedrijf in vlammen opgaat, heeft u een kans van vijftig procent dat u binnen twee jaar failliet bent. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rabobank naar de grootste bedrijfsrisico’s voor het MKB.

Grootste bedrijfsrisico’s

In opdracht van Rabo ondervroeg onderzoeksbureau GfK 380 Nederlandse MKB-ondernemers die een omzet tussen de een en dertig miljoen euro realiseren. Wat ervaren zij als hun grootste bedrijfsrisico? De Top-3 wordt gevormd door fraude, aansprakelijk gesteld worden en cybercriminaliteit. De ondernemers proberen deze gevaren in te dammen met een mix van preventieve maatregelen en verzekeringen. De meeste ondernemers (zeventig procent) bepalen zelf de manieren waarop zij zich tegen risico’s indekken. Slechts dertig procent laat zich adviseren door een risicospecialist van een verzekeringsbedrijf.

Gevolgen brand fors onderschat

Het opmerkelijkste resultaat uit het onderzoek is dat ondernemers de gevolgen van een brand fors blijken te onderschatten. Weliswaar verzekert men zich tegen een brand- en waterschade maar met een eenvoudige polis is de bedrijfscontinuïteit amper gewaarborgd: voor de helft van de ondernemers leidt een brand binnen twee jaar tot een faillissement. ‘Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt,’ verklaart Paul Dirken, directeur Bedrijven van Rabobank. ‘De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten intussen niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer.’

Per jaar honderd bedrijven door brand getroffen

Uit cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks negentig tot honderd bedrijven worden getroffen door brand met een schade van meer dan een miljoen euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden schommelt tussen de 350 tot 450 miljoen euro per jaar. Wanneer ook de branden in de omgeving van bedrijven en bedrijfsgebouwen worden meegeteld, vallen de cijfers een stuk hoger uit. De meeste branden ontstaan door gebrekkige elektrische voorzieningen, defecte apparatuur of het verkeerd gebruik ervan, brandgevaarlijke werkzaamheden als slijpen, lassen en verf afbranden, roken en brandstichting.

Een kwart heeft geen alternatief scenario

Zijn alle gegevens – boekhouding, klanteninformatie, log-ins – die ik nodig heb om door te starten na een brand opgeslagen op een veilige plek, bij voorkeur buiten het bedrijfspand? Kan ik mijn onderneming snel op een andere locatie voorzetten? Hoe communiceer ik dat naar mijn klanten en leveranciers? Wakkere ondernemers leggen de antwoorden op deze en andere vragen vast in een actueel draaiboek dat op verschillende plekken wordt bewaard. De meeste ondernemers behoren echter niet tot deze categorie. Een kwart van hen heeft in het geheel geen alternatief scenario klaarliggen in geval van brand, stelt Rabo.

Ondernemers tevreden over eigen risicobeleid

Hoewel brandgevaar in het beruchte kleine hoekje schuilt, zijn ondernemers geneigd te denken dat de kans dat bij hen de vlammen uitslaan minimaal is. In het Rabo-onderzoek geeft een ruime meerderheid aan dat zij de risico’s bij het ondernemen voldoende tot goed beheersen, dat zij veel tijd en aandacht aan risicobeheersing besteden en hun risicobeleid up-to-date houden. Eén op de vijf ondernemers beoordeelt de eigen risicobeheersing als ‘goed’, 64 procent geeft zichzelf een ‘voldoende’. Kleinere bedrijven zijn positiever dan middelgrote bedrijven.

Checklist

Gemiddeld schatten ondernemers in dat hun bedrijf na een brand 44 dagen stil kan liggen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt. De spreiding daarin is groot, want voor 43 procent van de ondernemers geldt dat het bedrijf hooguit twee weken stil kan liggen zonder in de problemen te komen. Naast Rabobank proberen ook MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars ondernemers bewuster te maken van het hoge faillissementsrisico dat een brand teweegbrengt, ook al is de volledige schade uitgekeerd. In 2013 lanceerden zij daartoe de campagne ‘brandveiligheid ondernemers’. Op de bijbehorende website checklistbrand.nl kunnen ondernemers aan de hand van een vragenlijst een persoonlijk advies krijgen om maatregelen te treffen op het terrein van brandpreventie zodat de risico’s op langdurige bedrijfsstilstand worden beperkt.


Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland