Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Veiling Bedrijfswoning gelegen aan de Harnzertrekwei 3 te Dronryp

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Harnzertrekwei 3 te Dronryp.

De huidige bestemming van het Registergoed is conform het bestemmingsplan bedrijventerrein. Verwezen wordt naar de Bijzondere veilingvoorwaarden, het bestemmingsplan met bijlage. (zie hiervoor de gepubliceerde stukken).

De bedrijfswoning met ondergrond en aanbehoren, staande en gelegen te 9035 AV Dronryp, plaatselijk bekend Harnzertrekwei 3, kadastraal bekend gemeente Dronrijp, sectie E, nummer 129, groot eenduizend vijfentachtig vierkante meter (1.085m2).

Locatie veiling:
Dronryp (Friesland)
Veilingcategorie:
Start online veiling:
donderdag 22 juni 09:00
Sluiting veiling vanaf:
donderdag 22 juni 09:00
Status:
Veiling is gesloten
Veilinghuis:
Troostwijk Auctions - Veilingen
Troostwijk biedt u een breed dienstenpakket aan. Wij ondersteunen u door ons eigen Europese kantorennetwerk met specialisten en experts met kennis en ervaring in uw branche.
Online veiling categorieën
Let op: FaillissementsDossier.nl publiceert veilingen van diverse veilinghuizen. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven tonen wij niet alleen faillissement gerelateerde veilingen, maar ook de gewone veilingen voortkomend uit bijvoorbeeld bedrijfsbeëndiging, overtollige voorraden en anderszins. De veiling op deze pagina hoeft dus geen faillissementsveiling te betreffen.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland