Actuele informatie over faillissementen en surseances

Premier Rutte, open uw ogen: armoede bestaat, ook in Nederland

Door:
Robert Jan Blom
  |  7 maart 2018
Onze premier denkt al jaren dat armoede een verschijnsel is dat je alleen in Afrika aantreft. Een recent onderzoek van de Woonbond laat zien dat een half miljoen mensen met lage inkomensmoeite heeft om ‘de meest basale kosten van levensonderhoud’ op te brengen. Hoogste tijd voor Mark Rutte om zijn ogen te openen, stelt onze columnist Robert Jan Blom.

‘Pittig’

Naar aanleiding van een aantal zorgwekkende rapporten over de toenemende armoede in Nederland werd premier Rutte enkele jaren geleden in de Kamer kritisch ondervraagd. De MP erkende dat het ‘pittig’ was om van een bijstandsuitkering te moeten rondkomen maar armoede? Nee, tegen het gebruik van die term tekende hij bezwaar aan: ‘Armoede klinkt alsof we in een situatie zitten waar ontwikkelingshulp nodig is.’ En daar was natuurlijk geen sprake van.

Visie

Toegegeven, ook dat is een visie: zolang je een dak boven je hoofd en eten in je maag hebt, kún je niet aan armoede lijden. Onze premier is niet dol op beschouwingen over hoe het verder moet met de wereld. Visie, sneerde hij eens, is als de olifant die het uitzicht belemmert. Toch wil ik Rutte verzoeken om dat kamerolifantje op zijn vensterbank weg te schuiven en eens goed naar buiten te kijken, bij voorkeur in de huizen van sociale huurders met een laag inkomen.

Corporaties zijn winstmachines 

De Woonbond, de wakkere belangenvereniging van huurders, maakte vorige week de resultaten van een interessant onderzoek bekend. De bond heeft becijferd hoeveel winst de woningcorporaties maken. Wat blijkt? Die muffe corporaties zijn ware winstmachines. In 2016 behaalde de corporatiesector een winst van 3,3 miljard euro. Iets minder dan in 2015 toen er 5,5 miljard euro winst werd gerealiseerd maar, nog altijd een alleszins acceptabel resultaat. Toen hij nog minister voor Wonen was, merkte Stef Blok al eens schamper op dat zelfs Unilever of ING niet zoveel verdienden.


Marktwaarde vs bedrijfswaarde

Dat was natuurlijk een tikje gechargeerd van de nieuwe BuZa-minister. Want de winst is vooral het gevolg van een wijziging van de Woningwet die corporaties verplicht hun vastgoed te waarderen op basis van de marktwaarde in plaats van de bedrijfswaarde – een verschil van zo’n veertig procent. Voor een belangrijk deel wordt er papieren winst geboekt: woningcorporaties zijn geen commerciële vennootschappen gericht op rendement en dividend. In de meeste gevallen gaat het om stichtingen die op een zo prudent mogelijke manier 2,4 miljoen sociale huurwoningen beheren. Van het geld dat ze ontvangen moeten ze onder meer al die panden onderhouden, hun eigen overhead betalen maar ook nieuwe woningen bouwen, de bestaande woningen verduurzamen en, als het even kan, van het gas afhalen.

Actiehuurverlaging.nl

Ondanks al deze nuancerende omstandigheden heeft de Woonbond wel een punt. Met instemming van Den Haag stijgen de huren harder dan de inflatie. De huurtoeslag die de woningen voor de lagere inkomensgroepen betaalbaar moet houden, daalt. De harde inkomensgrens wordt weliswaar afgeschaft maar minima houden per saldo minder over. De bond verwijst naar studies die aangeven dat het aantal mensen voor wie de huur een te hoog deel van hun inkomen opslokt, snel is gestegen: inmiddels heeft een half miljoen huurders moeite om maandelijks ‘de meest basale kosten van levensonderhoud’ op te brengen. Voor de belangenvereniging zijn dit redenen om een actie te beginnen. Inzet: een huurverlaging van tien procent. Via de site actiehuurverlaging.nl kunnen huurders opzoeken hoeveel winst hun corporatie heeft gemaakt en vervolgens een krabbel onder de oproep plaatsen. Wellicht kan de Woonbond de site ook zo inrichten dat de actievoerders direct een mailtje kunnen sturen naar minpres op het ministerie van Algemene Zaken zodat Rutte uit de eerste hand kan vernemen hoe het met hun inkomenssituatie is gesteld.

Robert Jan Blom

Robert Jan Blom Wie is Robert Jan Blom
Robert Jan Blom is een toonaangevend deskundige op het terrein van ondernemerschap en faillissementen. Hij publiceerde 75 boeken over het ondernemerschap, waaronder een groot aantal werken die specifiek ingaan op het faillissement. zoals Failliet in de Praktijk (1992), Failliet, Het onderzoek (1996) en Faillissement, Surseance en Schuldsanering (2000). Daarnaast is hij gastdocent, spreker en commentator: geregeld treedt hij op bij radio- en tv-programma’s als Buitenhof, RTL-Z en het NOS Journaal. Blom is als vast columnist verbonden aan Faillissementsdossier.nl.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland