Actuele informatie over faillissementen en surseances

ING: aantal faillissementen terug op pre-crisis niveau

Door:
Henk Hanssen
  |  28 december 2016
Komend jaar zal het aantal faillissementen voor het vierde achtereenvolgende jaar afnemen, in 2017 met tien procent in vergelijking met 2016. Door de verbeterde economische omstandigheden en een versterking van de financiële positie van bedrijven, verwacht het economisch bureau van ING dat de faillissementsindex zal dalen tot onder het niveau van 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak.

Daling minder fors

De daling in 2017 zal minder sterk zijn dan in voorgaande jaren omdat het effect van herstel na de economische crisis inmiddels is uitgewerkt, stelt ING in een rapport dat gisteren is gepubliceerd. Daarnaast hebben bedrijven structureel te maken met conjuncturele schommelingen en veranderende verdienmodellen als gevolg van digitalisering, waardoor de kans op een faillissement hoger is dan in het verleden. Desondanks blijft het beeld dat uit het rapport oprijst zeer positief.

Bouw leeft op

Het totaal aantal faillissementen zal in 2016 uitkomen op circa 5.100, voorspelt ING. Dit is vijftien procent lager ten opzichte van 2015. De afname doet zich voor in vrijwel alle sectoren; vooral de bouw, waar het aantal faillissementen bijna een derde lager ligt ten opzichte van 2015, leeft op. De sector profiteert met name van de grote dynamiek op de woningmarkt, dankzij een aantrekkende economie in combinatie met een lage rente en een stijging van de koopkracht.

Zorg en financiële sector blijven achter

In de zorgsector neemt het aantal faillissementen in 2016 juist licht toe. Hoewel de sector in 2016 een voorzichtig herstel laat zien, kampt het nog altijd met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen. Een andere branche die achterblijft, is de financiële dienstverlening. In deze sector ligt het aantal faillissementen in 2016 zelfs een fractie hoger ten opzichte van 2013 toen er een recordaantal faillissementen werd genoteerd. ING zoekt het antwoord op de voortdurende malaise niet bij zichzelf maar houdt het bij vage redenen als ‘de ontwikkelingen op de financiële markten’ en ‘de invoering van het provisieverbod’.


Minder eenmanszaken gaan failliet

Bijna negentig procent van de 5.100 faillissementen in 2016 treft bedrijven en instellingen. Bij de resterende tien procent gaat het om een eenmanszaak (met of zonder personeel). Hoewel het aantal eenmanszaken met 56 procent is toegenomen ten opzichte van het pre-crisis jaar 2008, is het aantal eenmanszaken dat failliet gaat in 2016 met achttien procent gedaald ten opzichte van ditzelfde jaar. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen nam gedurende deze periode daarentegen met zestien procent toe. Dit komt onder meer doordat het sinds 2012 gemakkelijker is om een bv op te richten door het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro.

Faillissementen in 2017 terug op pre-crisis niveau

2008 telde 4.600 faillissementen, 2016 5.100. Na de daling van tien procent die ING voor 2017 voorziet, zal het aantal bedrijfssluitingen zakken tot net onder het pre-crisis niveau.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland