Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Forum voor Democratie bv technisch failliet

Door:
Henk Hanssen
  |  29 november 2023
Na het teleurstellende verkiezingsresultaat, kampt Forum voor Democratie met nóg een tegenvaller. Bij de besloten vennootschap waar de partij zijn commerciële activiteiten heeft ondergebracht, gaan de zaken allesbehalve florissant. Uit stukken die recentelijk bij KVK zijn gedeponeerd, blijkt dat het bedrijf technisch failliet is.

Activiteiten FVD bv leveren niet veel geld op

Forum voor Democratie bv staat sinds december 2019 onder deze naam ingeschreven bij KVK. De in Amsterdam gevestigde onderneming houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van boeken, het organiseren van congressen en studiebegeleiding en onderwijs. Deze activiteiten genereren geregeld de nodige publiciteit. Zo publiceerde Thierry Baudet een geruchtmakend boek over de coronacrisis (Het Coronabedrog) en veroorzaakten pogingen om leerlingen ‘onderwijs zonder woke-ideologie of klimaatgedram’ te bieden de nodige ophef. Maar een smak geld leveren deze bezigheden vooralsnog niet op.

FVD bv zucht onder schuldenlast van ruim tachtigduizend euro

Dat blijkt althans uit de jaarrekening die FVD bv op 20 november bij KVK heeft gedeponeerd. De cijfers over 2022 zijn zelfs zo beroerd dat de onderneming als technisch failliet kan worden beschouwd. Het totaal van de vlottende activa (dat onder meer uitstaande vorderingen, rekening-courant en liquide middelen omvat) is ten opzichte van vorig jaar met liefst 62.000 euro gekelderd. Het eigen vermogen is met bijna vijftigduizend euro geslonken; van € 19.844 naar een negatief saldo van € 26.290. Positief puntje is dat de kortlopende schulden in vergelijking met 2021 met ruim zestienduizend euro zijn afgenomen. De schuldenlast kwam in 2022 uit op € 88.699. Maar omdat dit bedrag hóger is dan het totaal aan bezittingen, geldt de bv als technisch failliet.

FVD bv gaat ‘zeker geen faillissement tegemoet’

Deze boekhoudkundige kwalificatie heeft op zichzelf geen formele betekenis. De term technisch failliet geeft aan dat de onderneming er belabberd voor staat; het betekent níet dat FVD bv daadwerkelijk op een faillissement afstevent. Tegenover RTL Nieuws, dat een paar dagen geleden met het nieuws over de FVD-financiën naar buiten kwam, wijt een Forum-woordvoerder de slechte resultaten aan het feit dat er in 2022 geen verkiezingen plaatsvonden: ‘In verkiezingsjaren is de omzet een stuk hoger.’ Daarnaast moest er fors worden afgeschreven op een boek van het Kamerlid Derk Jan Eppink die voor een andere partij koos. Maar de onderneming gaat ‘zeker geen faillissement tegemoet,’ aldus de woordvoerder tegenover RTL.

Meer faillissement nieuws
Nieuwe faillissementen van 28 februari 2024 Van de redactie | woensdag 28 februari 2024
Sterrenrestaurant dreigt in Maas te verzuipen Henk Hanssen | woensdag 28 februari 2024
Nog geen zicht op doorstart voor fabrikant van zonnepanelen Exasun solarmagazine.nl | dinsdag 27 februari 2024
Faillissement dreigt voor Beluga Loves You rtv maastricht | dinsdag 27 februari 2024
Geen doorstart voor Donna Fashion B.V. Fashion United | dinsdag 27 februari 2024

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland