Actuele informatie over faillissementen en surseances

Nieuwe Faillisementswet definitief aangenomen

Door:
Henk Hanssen
  |  7 oktober 2020
Net op tijd. Ondernemers die een faillissement willen afwenden hoeven niet meer bang te zijn dat één schuldeiser hun reorganisatieplan dwarsboomt. Gisteren heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Faillissementswet die snel reorganiseren en doorstarten veel gemakkelijker maakt.

Amsterdam wordt een internationale insolventiehub

Op de Zuidas zullen dezer dagen heel wat kratjes Corona worden afgeleverd. Niet alleen omdat de accountantskantoren sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis hun omzet spectaculair zien stijgen maar ook omdat het ernaar uitziet dat er nog een boel werk hun kant op komt. Het is allerminst ondenkbaar dat Amsterdam zich binnen afzienbare tijd ontwikkelt tot een internationale insolventiehub, een financieel-juridisch centrum waar bedrijven in nood terecht kunnen voor het optuigen van een innovatieve, geheel legale doorstart.

Onder de oude wet kon één schuldeiser een reorganisatieplan tegenhouden

Tot 6 oktober 2020 was reorganiseren in Nederland een mijnenveld. Onder de oude Faillissementswet kon één schuldeiser een reorganisatieplan torpederen. Hoe hecht en doortimmerd de aangepaste business case ook in elkaar stak, hoe gering de vordering van die ene dwarsligger ook was: een crediteur die een luttele tweehonderd euro tegoed had, kon een akkoord tegenhouden terwijl een bank die een miljoen vorderde er wél mee kon leven.

Truckfabrikant Daf ging onnodig failliet door koppigheid kleine schuldeisers

Toepassing van deze nucleaire optie leidde bijvoorbeeld tot het (volgens velen onnodige) faillissement van truckfabrikant Daf, begin jaren negentig, dat volgde op de weigering van naar verhouding kleine schuldeisers om groen licht te geven aan een sanering. In insolventieland werd derhalve al jaren gedelibereerd over mogelijkheden om de rebellen met een wetsaanpassing de pas af te snijden. In juli 2019 was de verantwoordelijke minister Dekker van Rechtsbescherming eruit en stuurde hij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) naar de Tweede Kamer.


Rechter kan voortaan reorganisatieplan goedkeuren

Volgens het wetsvoorstel kon een rechter een reorganisatieplan goedkeuren (homologeren). Het plan werd dan bindend voor alle schuldeisers. Politici maakten zich op voor een langdurige periode van zorgvuldige beraadslagingen want, betekende dit niet dat kleine schuldeisers voortaan het onderspit zouden delven, dat banken en durfkapitalisten over hen heen zouden walsen? Door de coronacrisis kwam de discussie in een stroomversnelling. Diverse partijen begonnen druk uit te oefenen om Den Haag tot een voortvarende politieke wetsbehandeling te bewegen.

Nieuwe wet zal tot minder faillissementen leiden

De faillissementsgolf die op Nederland afkwam kon deels worden voorkomen wanneer deze wet werd ingevoerd, luidde de boodschap. Vakbonden en werkgevers liepen bij minister Dekker de deur plat, lobbyisten van grote advocatenkantoren bestookten de bewindsman én Kamerleden met hartstochtelijke pleidooien. Een parlementariër sprak van een ‘ongekende’ en ‘schaamteloze’ lobby. Politici wisten er in het debat een paar amendementen uit te slepen zodat de wet individuele schuldeisers toch enige bescherming blijft bieden. Maar in de kern bleef de Wet onaangetast overeind staan. Nu maar hopen dat er inderdaad faillissementen mee worden voorkomen.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland