Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bodem daling faillissementen in zicht

Door:
Henk Hanssen
  |  7 maart 2018
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal het aantal faillissementen in ontwikkelde markten in 2018 met 3 procent dalen. Dit voorspelt Atradius in een vandaag verschenen rapport. Wel benadrukt de Amsterdamse kredietverzekeraar dat deze neerwaartse trend zijn bodem heeft bereikt. Dit geldt ook voor Nederland: na de zeer sterke afname van het aantal faillissementen in 2017 met 20 procent, zal dit cijfer in 2018 naar verwachting met 4 procent dalen.

Stijgende export

Net als vorig jaar lijken in Nederland alle economische seinen nog steeds op groen te staan. Zowel consumenten als bedrijven blijven optimistisch: sinds 2007 was het vertrouwen niet zo groot. Ook voor 2018 zijn de vooruitzichten positief. De groei van het bruto nationaal inkomen wordt vooral gedragen door hogere consumentenuitgaven en een stijgende export. Tussen 2014 en 2017 nam het aantal faillissementen in Nederland met dubbele cijfers af tot ver beneden het niveau van de crisis in 2007. Atradius verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2018 bescheiden voortzet met een daling van 4 procent. ?

‘Sweet spot’

Zowel over de mondiale als de Europese economie zijn de analisten van Atradius positief gestemd. Het rapport spreekt van een ‘sweet spot’ van brede economische groei en lage rentes. In alle westerse landen daalt het aantal faillissementen snel. Griekenland, dat dit jaar een groei van 2,3 procent laat zien, spant de kroon met een afname van 12 procent. Ook Portugal (min 11 procent) en Frankrijk (min 7 procent) laten een opvallend herstel zien.


VK negatieve uitzondering

Het enige ontwikkelde land waar het aantal faillissementen in 2018 stijgt, is het Verenigd Koninkrijk. Mede als gevolg van de waardedaling van het pond waardoor de export aantrok, presteerde de Britse economie in 2017 boven verwachting met een groei van 1,8 procent. ‘Maar gevoed door de onzekerheid over de Brexit, nemen de investeringen slechts beperkt toe,’ verklaart Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland. Volgens de analist zal het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk in 2018 met 4 procent toenemen. ‘Dit kan ook gevolgen hebben voor Nederland,’ aldus Smid.

Waarschuwingssignalen ?

Het hoogtepunt van de periode van stabiele mondiale groei waar ook Nederland fors van profiteert lijkt bereikt. De economische groei gaat gepaard met stijgende inflatie, een verschijnsel dat krapper monetair beleid kan uitlokken. Na jaren van goedkoop geld zouden hogere rentetarieven de neerwaartse trend in faillissementen kunnen keren. Daarnaast signaleert de kredietverzekeraar dat het aantal meldingen van wanbetaling toeneemt. Deze indicator wijst erop dat bedrijven meer moeite krijgen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Het volledige rapport Insolvency forecasts March 2018 kunt u downloaden via https://atradius/publicaties

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland