Actuele informatie over faillissementen en surseances

Kabinet wil Faillissementswet snel wijzigen om faillissementsgolf te voorkomen

Door:
Henk Hanssen
  |  13 mei 2020
Onder druk van de gevreesde faillissementsgolf wil het kabinet de voorgenomen wijziging van de Faillissementswet zo snel mogelijk ongeschonden door het parlement loodsen. Dit bleek maandag uit het overleg dat minister Dekker met de Kamer voerde. De beoogde aanpassing geeft bedrijven in financiële nood de mogelijkheid met schuldeisers een dwingend akkoord te sluiten. De oppositie heeft minder haast: volgens hen worden kleine schuldeisers de dupe van de nieuwe wet.

Minister Dekker bestookt door Zuidas-advocaten

Sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt politiek Den Haag van alle kanten onder druk gezet om haast te maken met de invoering van een wijziging van de Faillissementswet. Vakbonden en werkgevers liepen bij minister Dekker van Rechtsbescherming de deur plat en ook lobbyisten van de grote advocatenkantoren van de Zuidas bestookten de bewindsman met hartstochtelijke pleidooien. Het meest gehoorde argument van deze opmerkelijke coalitie: door invoering van de wetswijziging kunnen faillissement en onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal worden voorkomen.

Eén schuldeiser kan een doortimmerd reorganisatieplan torpederen

Vaststaat dat vele duizenden ondernemers in de tweede helft van het jaar door de coronacrisis in grote financiële moeilijkheden terechtkomen. Nog vaker dan nu al het geval is, zullen velen zich genoodzaakt zien een reorganisatieplan op te stellen. Er is alleen een groot obstakel: onder de huidige Faillissementswet kan één schuldeiser een doortimmerd reorganisatieplan torpederen. Ook al is zijn of haar vordering veel kleiner en ook al stemmen alle andere crediteuren wél met het plan in: een crediteur die een luttele tweehonderd euro tegoed heeft kan een akkoord tegenhouden waar een bank die een miljoen vordert wel mee kan leven.

Door coronacrisis nauwelijks tijd voor politiek debat over WHAO

Al in juli 2019 stelde minister Dekker voor om hier een eind aan te maken door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in te voeren. Deze wet maakt het ondernemers mogelijk hun schulden te herstructureren zónder dat individuele schuldeisers dwars kunnen blijven liggen. Was de coronacrisis niet uitgebroken, dan hadden politici ruim de tijd genomen voor discussie en amendementen. Maar volgens pressiegroepen is daar nu geen gelegenheid meer voor.


Brandbrief Stichting van de Arbeid

‘Er zijn nu bedrijven in nood die moeten worden geholpen. Dat kan met de WHOA. Bovendien heeft de rechter de rol het onderhandse akkoord kritisch te beoordelen,’ aldus een brandbrief die de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, half maart naar de minister stuurde. Tot verbazing van Kamerleden spannen ook grote advocatenkantoren zich in voor snelle acceptatie van de wet. In de afgelopen maanden tuigden ze een lobby op waarin ze politici de schuld geven van de nog grotere economische ellende die zal ontstaan wanneer de wet niet wordt aangenomen.

Zuidaskantoren zien grote winstkansen dankzij nieuwe Faillissementswet

Het is de Zuidaskantoren niet alleen te doen om het voorkomen van faillissementen, integendeel. Ze zien voor zichzelf grote kansen weggelegd. Dankzij de WHOA kunnen Nederlandse insolventieadvocaten straks een vooraanstaande positie in de internationale herstructureringswereld innemen, zo klonk het op een congres dat eind vorig jaar aan de nieuwe wet met zijn ‘innovatieve en veelzijdige’ pre-insolventieakkoord werd gewijd. Dit enthousiasme heeft bij Kamerleden het nodige argwaan gewekt. Zij vrezen dat de positie van kleine schuldeisers straks veel zwakker wordt. De Tweede Kamer stemt donderdag 14 mei over de wet.

Henk Hanssen Wie is Henk Hanssen
Henk Hanssen is als financieel-economisch redacteur verbonden aan Faillissementsdossier.nl. Hanssen studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan de Film- en TV-academie in Amsterdam. Hij werkte onder meer voor bedrijven als ING Bank en de ANWB en voor diverse week- en maandbladen, waaronder Rails, De Zaak, Money en Geld-magazine.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland