Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Rectifications

An overview of all rectifications published by the court regarding bankruptcies and suspensions of payment.

 1 - 18 
On 21-06-2024, the district court Noord-Nederland regarding the bankruptcy of Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. published the following rectification. S.18/24/8 Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. Deze surséance is voorlopig verleend op 18 juni 2024 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De zaak is doorverwezen naar de rechtbank Overijssel. Alle vervolgpublicaties zullen door de rechtbank Overijssel worden verzorgd.
On 20-06-2024, the district court Amsterdam regarding the bankruptcy of Tidal Operations Netherlands B.V. published the following rectification. betreft F.13/20/306: F 13/20/306 In plaats van de reeds geplande Pro forma verificatievergadering zal op 17 juli 2024 om 14.30 uur deze verificatie vergadering inhoudelijk plaats vinden op de rechtbank.
On 13-06-2024, the district court Rotterdam regarding the bankruptcy of Imtech Capital B.V. published the following rectification. betreft F.10/15/578: In het faillissement van Imtech Capital B.V. (F.10/15/578) is de verificatievergadering van 31 mei 2024 geschorst en aangehouden tot 20 juni 2024 te 10:00 uur om alsdan te worden voortgezet.
On 06-06-2024, the district court Rotterdam regarding the bankruptcy of Royal Imtech N.V. published the following rectification. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is per abuis gepubliceerd dat de verificatievergadering op 10 oktober 2024 om 08:00 uur zal aanvangen. De verificatievergadering op 10 oktober 2024 zal om 10:00 uur aanvangen.
On 31-05-2024, the district court Zeeland-West-Brabant regarding the bankruptcy of Stumpbusters B.V. published the following rectification. betreft F.02/24/190: Inzake F24/190 Stumpbusters B.V. het volgende: op 7 mei 2024 is gepubliceerd dat als 2e Rechter-commissaris is aangesteld mr. C.P.J. Koster. Dit is niet juist. Er is geen 2e rechter-commissaris aangesteld. C.J.P. Koster is aangesteld als juridisch medewerker.
On 31-05-2024, the district court Midden-Nederland regarding the bankruptcy of Graaf Floris V Van Muiden B.V. published the following rectification. C/16/24/7 Graaf Floris V van Muiden B.V. is op 30 mei 2024 omgezet naar een faillissement C/16/24/213. De crediteurenvergadering van 5 september 2024 komt hiermee te vervallen.
On 23-05-2024, the district court Noord-Nederland regarding the bankruptcy of Bol Transport V.O.F. published the following rectification. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de rechter-commissaris vermeld. De rechter-commissaris is mr. N.A. Baarsma.
On 22-05-2024, the district court Noord-Nederland regarding the bankruptcy of Bol Transport V.O.F. published the following rectification. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de bewindvoerder vermeld. De bewindvoerder is mr. F.R. Omta, Postbus 1182, 9701 BD Groningen, tel: 050-3144280.
On 15-05-2024, the district court Noord-Nederland regarding the bankruptcy of Ledlicht&Concept B.V. published the following rectification. betreft F.18/21/92: Per abuis is er op 17 januari 2024 een pro-forma verificatievergadering gehouden, dit in verband met de afwikkeling verificatievergadering en uitdeling. Dit is niet juist. In dit faillissement is sprake van een vereenvoudigde afwikkeling en vindt geen (pro-forma) verificatievergadering plaats.
On 14-05-2024, the district court Amsterdam regarding the bankruptcy of Puri Safe Pharmaceuticals B.V. published the following rectification. betreft F.13/24/169: Gelezen dient te worden: uitspraak faillissement op 8 mei 2024
On 06-05-2024, the district court Gelderland regarding the bankruptcy of Stichting Dak- En Thuislozenzorg Menorah published the following rectification. betreft F.05/23/316: In het faillissement van Stichting Dak- en Thuislozenzorg Menorah met insolventienummer F.05/23/316 is per abuis de publicatie " vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement" d.d. 1 mei 2024 gepubliceerd. Dit is echter niet juist.
On 19-04-2024, the district court Amsterdam regarding the bankruptcy of Molenschouw B.V. published the following rectification. verlenging termijn van surseance bij beschikking van 17 april 2024 met ingang van 26 maart 2024 voor de duur van 6 maanden Kenmerk: 13.ams.17.35.S.3303.4.22
On 08-04-2024, the district court Rotterdam regarding the bankruptcy of Imtech Building Services B.V. published the following rectification. betreft F.10/15/600: In het faillissement van Imtech Building Services B.V (F.10/15/600) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
On 08-04-2024, the district court Rotterdam regarding the bankruptcy of Imtech Uk Group B.V. published the following rectification. betreft F.10/15/640: In het faillissement van Imtech UK Group B.V (F.10/15/640) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
On 08-04-2024, the district court Rotterdam regarding the bankruptcy of Royal Imtech N.V. published the following rectification. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. J.C.A.T. Frima.
 1 - 18 

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands