Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Rectifications

An overview of all rectifications published by the court regarding bankruptcies and suspensions of payment.

 1 - 18 
On 01-03-2024, the district court Zeeland-West-Brabant regarding the bankruptcy of Unlimited Footwear Group B.V. published the following rectification. Abusievelijk is gepubliceerd dat de voorlopige surseance van betaling op 27 februari 2024 is beëindigd door omzetting in faillissement. Dit moet 28 februari 2024 zijn.
On 01-03-2024, the district court Zeeland-West-Brabant regarding the bankruptcy of Unlimited Footwear Holding B.V. published the following rectification. Abusievelijk is gepubliceerd dat de voorlopige surseance van betaling op 27 februari 2024 is beëindigd door omzetting in faillissement. Dit moet 28 februari 2024 zijn.
On 28-02-2024, the district court Overijssel regarding the bankruptcy of Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. published the following rectification. betreft F.08/21/192: Bij beschikking van 26 februari 2024 is bepaald dat de termijn waarop de schuldvorderingen in dit faillissement kunnen worden ingediend is verlengd naar 1 maart 2024.
On 27-02-2024, the district court Midden-Nederland regarding the bankruptcy of Ebke B.V. published the following rectification. betreft F.16/24/87: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd is het insolventienummer inzake Ebke BV NIET de F.16/24/40 maar is het insolventienummer F.16/24/87.
On 23-02-2024, the district court Midden-Nederland regarding the bankruptcy of Odyssey Rotterdam I B.V. published the following rectification. In tegen stelling tot het geen wat is gepubliceerd is de uitspraak faillissement NIET op 16 januari 2024 maar is de uitspraak van het faillissement op 06 februari 2024
On 23-02-2024, the district court Midden-Nederland regarding the bankruptcy of Odyssey Rotterdam I B.V. published the following rectification. Faillissement overgedragen aan rechtbank: Rotterdam. Uitgesproken op 6 februari 2024
On 21-02-2024, the district court Zeeland-West-Brabant regarding the bankruptcy of Unlimited Footwear Group B.V. published the following rectification. Abusievelijk is gepubliceerd dat mr. H.K.Folkerts op 16 februari is benoemd tot bewindvoerder. Echter is op 16 februari 2023 mr. F.F.J. Froger benoemd tot bewindvoerder.
On 14-02-2024, the district court Den-Haag regarding the bankruptcy of Ef Delft B.V. published the following rectification. betreft F.09/22/54: Op 12 februari jl. is per abuis gepubliceerd dat er op 18 maart 2024 een verificatievergadering zal plaatsvinden. Deze zal geen doorgang vinden.
On 14-02-2024, the district court Noord-Nederland regarding the bankruptcy of Storteboom Holding B.V. published the following rectification. Verificatievergadering op 19 april 2024 om 9:30 uur, locatie Guyotplein 1 te Groningen, inzake: Aalten Storteboom Properties B.V., KvKnr. 08077027, gevestigd te Ruitenbeek 25, 3881 LW Putten, B.V. Aanvoer Planbureau Vleeskuikens A.P.V., KvKnr. 08061923, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, W. van den Brink Holding B.V., KvKnr. 08014222, gevestigd te Galvanistraat 2, 3861 NJ Nijkerk, Storteboom Further Processing B.V., KvKnr. 04037868, gevestigd te Hanzeweg 22, 3771 NG Barneveld, Storteboom-Van den Brink B.V., KvKnr. 08011986, gevestigd te Postbus 253, 3860 AG Nijkerk, Zandberg’s Broederij, KvKnr. 01031915, gevestigd te Leidyk 1-A, 9243 WH Bakkeveen, Pluimvee-Uitsnijderij Den Brink B.V., KvKnr. 30107322, gevestigd te ’s-Gravensloot 8, 3471 BM Kamerik, Kuikenboerderij Kuijpers B.V., KvKnr. 16025917, gevestigd te Hapseweg 4, 5441 PA Oeffelt, Bekebrede & Zoon B.V., KvKnr. 09051009, gevestigd te Gildeweg 6, 3771 NB Barneveld, Bekebrede International B.V., KvKnr. 09051010, gevestigd te Gildeweg 6, 3771 NB Barneveld, Storteboom Putten B.V., KvKnr. 08021112, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, Storteboom Kipspecialiteiten B.V., KvKnr. 08057380, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, Dash Holding B.V., KvKnr. 08020585, gevestigd te Ruitenbeek 25, 3881 LW Putten, curator mr. M.J. Ubbens, Postbus 1105, 9701 BC Groningen, tel. 050-5997999. Uiterste datum van indiening vorderingen is: 5 april 2024.
On 12-02-2024, the district court Overijssel regarding the bankruptcy of Be Beauty Online B.V. published the following rectification. Bij beschikking van 9 februari 2024 is voorlopig surseance van betaling verleend aan Be Beauty Online B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7532 SM Enschede, Euregioweg 245. Gepubliceerd is echter dat op woensdag 3 april 2024 te 11.30 uur een vergadering van schuldeisers zou zijn. Dat is niet juist. Door Be Beauty Online B.V. is namelijk bij het verzoek een ontwerp van een akkoord ter griffie gedeponeerd. In deze surseance moeten daarom uiterlijk op 11 maart 2024 de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de -voorlopige- surséance van betaling werkt, bij de bewindvoerder worden ingediend. Vervolgens zal op woensdag 3 april 2024 om 11.30 uur over het aangeboden akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris worden geraadpleegd en beslist.
On 09-02-2024, the district court Noord-Holland regarding the bankruptcy of Lbed Location Based Entertainment Development B.V. published the following rectification. betreft F.15/24/42: Inzake het faillissement van LBED Location Based Entertainment Development B.V. (F.15/24/42): deze vennootschap was voorheen genaamd UNLIMITED SNOW DEVELOPMENT B.V.
On 09-02-2024, the district court Limburg regarding the bankruptcy of Danny Vestjens Dakwerken B.V. published the following rectification. betreft F.03/22/73: Anders dan eerder is bepaald zal de rectificatie van de verificatievergadering gehouden worden op 5 maart 2024 om 12:00 uur.
On 08-02-2024, the district court Gelderland regarding the bankruptcy of Bvzn International Transport B.V. published the following rectification. Inzake het faill. van BVZN International Transport B.V., F.05/24/59 is tot curator benoemd mr. M. Kolbrink, Postbus 85207, 3508 AE Utrecht.
On 07-02-2024, the district court Amsterdam regarding the bankruptcy of G3 Events B.V. published the following rectification. betreft F.13/18/141: In deze zaak is op 6 februari 2024 ten onrechte gepubliceerd dat het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten.
On 01-02-2024, the district court Den-Haag regarding the bankruptcy of Van Der Hoorn Orchideëen B.V. published the following rectification. betreft F.09/22/186: De pro forma verificatievergadering van 12 februari 2024 wordt aangehouden tot de pro forma verificatievergadering van 11 maart 2024.
 1 - 18 

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands