Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Zembla maakt gehakt van failliete Maurice de Hond-scholen

Door:
Henk Hanssen
  |  25 april 2018
Ze werden met veel bombarie aangekondigd maar de meesten gingen vrij geruisloos weer failliet: de scholen van opiniepeiler Maurice de Hond waar leerlingen met behulp van een iPad klaargestoomd zouden worden voor de eisen van de 21-ste eeuw. Uit een onderzoek van tv-programma Zembla blijkt dat het een rommeltje was op deze scholen die van het ministerie een voorkeursbehandeling kregen.

Boekhoudkunstig kunstenaar

‘Een machtswellusteling, een sukkel, een boekhoudkunstig kunstenaar.’ Als Comedy Central nog een nieuwe kandidaat zoekt voor The Roast zouden ze eens aan Maurice de Hond kunnen denken. In zijn lange loopbaan heeft de inmiddels zeventigjarige Amsterdamse ondernemer genoeg vrienden en vijanden gemaakt om een spraakmakende uitzending te garanderen. Het is alleen twijfelachtig of De Hond zelf bereid is de rol van eh, de gebeten hond te spelen. In 2000 stapte hij verbolgen naar de rechter nadat Quote in een profilerend artikel bovenstaande kwalificaties bezigde. Wegens ‘karaktermoord’ eiste de zakenman een schadevergoeding van tienduizend gulden. De edelachtbare stelde hem in het ongelijk.

Hoogdravende verhalen

‘Nieuwe economie, oude streken’, zo luidde de titel van het Quote-artikel. Het zou ook de subtitel kunnen zijn van de uitzending die het onderzoeksprogramma Zembla vanavond aan De Honds iPad-scholen wijdt. Net als eerdere zakelijke avonturen ging ook De Honds laatste project ten onder in een mist van hoogdravende verhalen, bestuurlijke ruzies en beschuldigingen van financieel wanbeheer. In 2013 kreeg De Hond – zoals gebruikelijk – een ruim podium in de media om, niet gehinderd door enige ervaring met het onderwijs, zijn pedagogische ideeën te verspreiden. Scholen zette hij weg als ‘musea’ die kinderen op het verleden voorbereiden in plaats van op de toekomst. Klassikaal onderwijs was hopeloos ouderwets en alle boeken konden het raam uit: het nieuwe heil kwam van de iPad en vooral van de geïndividualiseerde leerplannen uit de software die De Honds bedrijf sCoolsuite kon leveren.

Kritische berichten

Met zijn ronkende verhalen wist De Hond het concept Steve Jobs-school aan tientallen scholen te verkopen. En het zouden er honderden worden, wist de opiniepeiler. De afgelopen jaren verschenen de eerste kritische berichten in de kranten. Om verschillende redenen haakten diverse scholen af. Vanwege de kosten voor de software en de training van de docenten of vanwege de tegenvallende toetsresultaten. In februari dit jaar ging De Honds Amsterdamse stichting O4NT (Onderwijs 4 Nieuwe Tijd) failliet. De Dienst Uitvoering Onderwijs, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie, vorderde twee ton van de stichting: het geld zou zijn overgemaakt naar een school waar al maanden geen les meer werd gegeven.

Zelfverklaarde onderwijsgoeroe

En zo is de liefde tussen De Hond en de onderwijsvernieuwers bij de overheid tot

een ruw eind gekomen. In de uitzending van vanavond zullen oud-medewerkers van de zelfverklaarde onderwijsgoeroe onthullen dat zij van het ministerie een voorkeursbehandeling kregen. Ook teleurgestelde schooldirecteuren komen aan het woord. Maar, hoe luid zij ook klagen over de methodes van De Hond, voor allen geldt dat zij beter hadden kunnen en móeten weten. Steve Jobs-school? Een beetje onderzoek naar de opvattingen van de legendarische Apple-chef had kunnen uitwijzen dat hij zelf allerminst een voorstander was van iPad-gebruik door kinderen. ‘We limit how much technology our kids use at home,’ zei hij al jaren geleden tegen The New York Times. Jobs zette zijn kinderen op een streng digitaal dieet en stimuleerde hen om (papieren) boeken te lezen. Veel ouders die in Silicon Valley in hoogtechnologische functies werkzaam zijn, geven de voorkeur aan scholen waar lichamelijke activiteiten centraal staan en in de lokalen geen computer of digibord te vinden is. Ook deze Waldorf Scholen (waldorfpeninsula.org) pogen kinderen uit te rusten met 21-eeuwse vaardigheden.

Zembla: De iPad-scholen van De Hond. Woensdag 25 april 2018. 21.20. NPO1.


Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland