Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Act - Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening

Titel I. Van faillissement

Titel II. Van surseance van betaling

Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Titel I. Van faillissement

Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening

Artikel 195
Door het verbindend worden der slotuitdelingslijst herkrijgen de schuldeisers voor hun vorderingen, in zover deze onvoldaan zijn gebleven, hun rechten van executie op de goederen van de schuldenaar.
Artikel 196
De in het vierde lid van artikel 121 bedoelde erkenning ener vordering heeft kracht van gewijsde zaak tegen de schuldenaar; het proces-verbaal der verificatievergadering levert voor de daarin als erkend vermelde vorderingen de voor tenuitvoerlegging vatbare titel op tegen de schuldenaar.
Artikel 197
De bepaling van het vorige artikel geldt niet voorzover de vordering door de gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist is.
Negende afdeeling? [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 198? [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 199? [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 200? [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 201? [Vervallen per 01-01-2003]
Artikel 202? [Vervallen per 01-01-2003]

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands