Procédures collectives et ventes aux enchères

 

Rectifications

Une liste de toutes les rectifications publiées par le tribunal relatives aux procédures collectives.

 1 - 18 
Le 21-06-2024, le tribunal Noord-Nederland chargé le redressement judiciaire de Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. a publié la rectification suivante. S.18/24/8 Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A. Deze surséance is voorlopig verleend op 18 juni 2024 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De zaak is doorverwezen naar de rechtbank Overijssel. Alle vervolgpublicaties zullen door de rechtbank Overijssel worden verzorgd.
Le 20-06-2024, le tribunal Amsterdam chargé la liquidation judiciaire de Tidal Operations Netherlands B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.13/20/306: F 13/20/306 In plaats van de reeds geplande Pro forma verificatievergadering zal op 17 juli 2024 om 14.30 uur deze verificatie vergadering inhoudelijk plaats vinden op de rechtbank.
Le 13-06-2024, le tribunal Rotterdam chargé la liquidation judiciaire de Imtech Capital B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.10/15/578: In het faillissement van Imtech Capital B.V. (F.10/15/578) is de verificatievergadering van 31 mei 2024 geschorst en aangehouden tot 20 juni 2024 te 10:00 uur om alsdan te worden voortgezet.
Le 06-06-2024, le tribunal Rotterdam chargé la liquidation judiciaire de Royal Imtech N.V. a publié la rectification suivante. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is per abuis gepubliceerd dat de verificatievergadering op 10 oktober 2024 om 08:00 uur zal aanvangen. De verificatievergadering op 10 oktober 2024 zal om 10:00 uur aanvangen.
Le 31-05-2024, le tribunal Zeeland-West-Brabant chargé la liquidation judiciaire de Stumpbusters B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.02/24/190: Inzake F24/190 Stumpbusters B.V. het volgende: op 7 mei 2024 is gepubliceerd dat als 2e Rechter-commissaris is aangesteld mr. C.P.J. Koster. Dit is niet juist. Er is geen 2e rechter-commissaris aangesteld. C.J.P. Koster is aangesteld als juridisch medewerker.
Le 31-05-2024, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Graaf Floris V Van Muiden B.V. a publié la rectification suivante. C/16/24/7 Graaf Floris V van Muiden B.V. is op 30 mei 2024 omgezet naar een faillissement C/16/24/213. De crediteurenvergadering van 5 september 2024 komt hiermee te vervallen.
Le 23-05-2024, le tribunal Noord-Nederland chargé le redressement judiciaire de Bol Transport V.O.F. a publié la rectification suivante. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de rechter-commissaris vermeld. De rechter-commissaris is mr. N.A. Baarsma.
Le 22-05-2024, le tribunal Noord-Nederland chargé le redressement judiciaire de Bol Transport V.O.F. a publié la rectification suivante. In de surséance met nummer S.18/24/5, van Bol Transport V.O.F., gevestigd te Beneluxweg 60, 9636 HV Zuidbroek is per abuis geen naam van de bewindvoerder vermeld. De bewindvoerder is mr. F.R. Omta, Postbus 1182, 9701 BD Groningen, tel: 050-3144280.
Le 15-05-2024, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Ledlicht&Concept B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.18/21/92: Per abuis is er op 17 januari 2024 een pro-forma verificatievergadering gehouden, dit in verband met de afwikkeling verificatievergadering en uitdeling. Dit is niet juist. In dit faillissement is sprake van een vereenvoudigde afwikkeling en vindt geen (pro-forma) verificatievergadering plaats.
Le 14-05-2024, le tribunal Amsterdam chargé la liquidation judiciaire de Puri Safe Pharmaceuticals B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.13/24/169: Gelezen dient te worden: uitspraak faillissement op 8 mei 2024
Le 06-05-2024, le tribunal Gelderland chargé la liquidation judiciaire de Stichting Dak- En Thuislozenzorg Menorah a publié la rectification suivante. betreft F.05/23/316: In het faillissement van Stichting Dak- en Thuislozenzorg Menorah met insolventienummer F.05/23/316 is per abuis de publicatie " vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement" d.d. 1 mei 2024 gepubliceerd. Dit is echter niet juist.
Le 19-04-2024, le tribunal Amsterdam chargé le redressement judiciaire de Molenschouw B.V. a publié la rectification suivante. verlenging termijn van surseance bij beschikking van 17 april 2024 met ingang van 26 maart 2024 voor de duur van 6 maanden Kenmerk: 13.ams.17.35.S.3303.4.22
Le 08-04-2024, le tribunal Rotterdam chargé la liquidation judiciaire de Imtech Building Services B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.10/15/600: In het faillissement van Imtech Building Services B.V (F.10/15/600) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
Le 08-04-2024, le tribunal Rotterdam chargé la liquidation judiciaire de Imtech Uk Group B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.10/15/640: In het faillissement van Imtech UK Group B.V (F.10/15/640) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. C.G.E. Prenger.
Le 08-04-2024, le tribunal Rotterdam chargé la liquidation judiciaire de Royal Imtech N.V. a publié la rectification suivante. betreft F.10/15/577: In het faillissement van Royal Imtech N.V. (F.10/15/577) is mede als rechter-commissaris benoemd mr. J.C.A.T. Frima.
 1 - 18 

Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Twitter
Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Pays-Bas