Procédures collectives et ventes aux enchères

 

Rectifications

Une liste de toutes les rectifications publiées par le tribunal relatives aux procédures collectives.

 1 - 18 
Le 01-03-2024, le tribunal Zeeland-West-Brabant chargé le redressement judiciaire de Unlimited Footwear Group B.V. a publié la rectification suivante. Abusievelijk is gepubliceerd dat de voorlopige surseance van betaling op 27 februari 2024 is beëindigd door omzetting in faillissement. Dit moet 28 februari 2024 zijn.
Le 01-03-2024, le tribunal Zeeland-West-Brabant chargé le redressement judiciaire de Unlimited Footwear Holding B.V. a publié la rectification suivante. Abusievelijk is gepubliceerd dat de voorlopige surseance van betaling op 27 februari 2024 is beëindigd door omzetting in faillissement. Dit moet 28 februari 2024 zijn.
Le 28-02-2024, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.08/21/192: Bij beschikking van 26 februari 2024 is bepaald dat de termijn waarop de schuldvorderingen in dit faillissement kunnen worden ingediend is verlengd naar 1 maart 2024.
Le 27-02-2024, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Ebke B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.16/24/87: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd is het insolventienummer inzake Ebke BV NIET de F.16/24/40 maar is het insolventienummer F.16/24/87.
Le 23-02-2024, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Odyssey Rotterdam I B.V. a publié la rectification suivante. In tegen stelling tot het geen wat is gepubliceerd is de uitspraak faillissement NIET op 16 januari 2024 maar is de uitspraak van het faillissement op 06 februari 2024
Le 23-02-2024, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Odyssey Rotterdam I B.V. a publié la rectification suivante. Faillissement overgedragen aan rechtbank: Rotterdam. Uitgesproken op 6 februari 2024
Le 21-02-2024, le tribunal Zeeland-West-Brabant chargé le redressement judiciaire de Unlimited Footwear Group B.V. a publié la rectification suivante. Abusievelijk is gepubliceerd dat mr. H.K.Folkerts op 16 februari is benoemd tot bewindvoerder. Echter is op 16 februari 2023 mr. F.F.J. Froger benoemd tot bewindvoerder.
Le 14-02-2024, le tribunal Den-Haag chargé la liquidation judiciaire de Ef Delft B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.09/22/54: Op 12 februari jl. is per abuis gepubliceerd dat er op 18 maart 2024 een verificatievergadering zal plaatsvinden. Deze zal geen doorgang vinden.
Le 14-02-2024, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Storteboom Holding B.V. a publié la rectification suivante. Verificatievergadering op 19 april 2024 om 9:30 uur, locatie Guyotplein 1 te Groningen, inzake: Aalten Storteboom Properties B.V., KvKnr. 08077027, gevestigd te Ruitenbeek 25, 3881 LW Putten, B.V. Aanvoer Planbureau Vleeskuikens A.P.V., KvKnr. 08061923, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, W. van den Brink Holding B.V., KvKnr. 08014222, gevestigd te Galvanistraat 2, 3861 NJ Nijkerk, Storteboom Further Processing B.V., KvKnr. 04037868, gevestigd te Hanzeweg 22, 3771 NG Barneveld, Storteboom-Van den Brink B.V., KvKnr. 08011986, gevestigd te Postbus 253, 3860 AG Nijkerk, Zandberg’s Broederij, KvKnr. 01031915, gevestigd te Leidyk 1-A, 9243 WH Bakkeveen, Pluimvee-Uitsnijderij Den Brink B.V., KvKnr. 30107322, gevestigd te ’s-Gravensloot 8, 3471 BM Kamerik, Kuikenboerderij Kuijpers B.V., KvKnr. 16025917, gevestigd te Hapseweg 4, 5441 PA Oeffelt, Bekebrede & Zoon B.V., KvKnr. 09051009, gevestigd te Gildeweg 6, 3771 NB Barneveld, Bekebrede International B.V., KvKnr. 09051010, gevestigd te Gildeweg 6, 3771 NB Barneveld, Storteboom Putten B.V., KvKnr. 08021112, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, Storteboom Kipspecialiteiten B.V., KvKnr. 08057380, gevestigd te Voorthuizerstraat 148, 3881 SL Putten, Dash Holding B.V., KvKnr. 08020585, gevestigd te Ruitenbeek 25, 3881 LW Putten, curator mr. M.J. Ubbens, Postbus 1105, 9701 BC Groningen, tel. 050-5997999. Uiterste datum van indiening vorderingen is: 5 april 2024.
Le 12-02-2024, le tribunal Overijssel chargé le redressement judiciaire de Be Beauty Online B.V. a publié la rectification suivante. Bij beschikking van 9 februari 2024 is voorlopig surseance van betaling verleend aan Be Beauty Online B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7532 SM Enschede, Euregioweg 245. Gepubliceerd is echter dat op woensdag 3 april 2024 te 11.30 uur een vergadering van schuldeisers zou zijn. Dat is niet juist. Door Be Beauty Online B.V. is namelijk bij het verzoek een ontwerp van een akkoord ter griffie gedeponeerd. In deze surseance moeten daarom uiterlijk op 11 maart 2024 de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de -voorlopige- surséance van betaling werkt, bij de bewindvoerder worden ingediend. Vervolgens zal op woensdag 3 april 2024 om 11.30 uur over het aangeboden akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris worden geraadpleegd en beslist.
Le 09-02-2024, le tribunal Noord-Holland chargé la liquidation judiciaire de Lbed Location Based Entertainment Development B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.15/24/42: Inzake het faillissement van LBED Location Based Entertainment Development B.V. (F.15/24/42): deze vennootschap was voorheen genaamd UNLIMITED SNOW DEVELOPMENT B.V.
Le 09-02-2024, le tribunal Limburg chargé la liquidation judiciaire de Danny Vestjens Dakwerken B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.03/22/73: Anders dan eerder is bepaald zal de rectificatie van de verificatievergadering gehouden worden op 5 maart 2024 om 12:00 uur.
Le 08-02-2024, le tribunal Gelderland chargé la liquidation judiciaire de Bvzn International Transport B.V. a publié la rectification suivante. Inzake het faill. van BVZN International Transport B.V., F.05/24/59 is tot curator benoemd mr. M. Kolbrink, Postbus 85207, 3508 AE Utrecht.
Le 07-02-2024, le tribunal Amsterdam chargé la liquidation judiciaire de G3 Events B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.13/18/141: In deze zaak is op 6 februari 2024 ten onrechte gepubliceerd dat het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten.
Le 01-02-2024, le tribunal Den-Haag chargé la liquidation judiciaire de Van Der Hoorn Orchideëen B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.09/22/186: De pro forma verificatievergadering van 12 februari 2024 wordt aangehouden tot de pro forma verificatievergadering van 11 maart 2024.
 1 - 18 

Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Twitter
Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Pays-Bas