Procédures collectives et ventes aux enchères

 

Rectifications

Une liste de toutes les rectifications publiées par le tribunal relatives aux procédures collectives.

 1 - 18 
Le 01-12-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Dutchina B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.16/23/684: in tegen stelling tot het geen wat is gebpubliceerd is het insolventienummer niet F.16/23/684 maar is het insolventienummer F.16/23/332
Le 01-12-2023, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Stichting Administratiekantoor G.E. Drost Beheer B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.17/23/80: Inzake F.17/23/80 is per abuis gepubliceerd dat dit bedrijf failliet is. De Stichting Administratiekantoor G.E. Drost Beheer B.V. is NIET failliet maar G.E. Drost Beheer B.V. is wel failliet.
Le 30-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Ebitrans B.V. a publié la rectification suivante. Betreft: F.16/23/478: Rectificatie vestigingsadres: Ten onrechte is op 29 november 2023 een foutief vestigingsadres gepubliceerd. Het vestigingsadres van EBITRANS B.V. is: Alma Tademaweg 64, 8442 JX Heerenveen.
Le 30-11-2023, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Driegro Vastgoed B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.18/22/73: De pro forma verificatievergadering in het faillissement van Driegro Vastgoed B.V. (F.18/22/73) zal geen doorgang vinden. Het faillissement zal worden afgewikkeld op grond van art. 137a Fw.
Le 23-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Geesink Group B.V. a publié la rectification suivante. C/16/23/27 S Geesink Group B.V. is op 22 november 2023 omgezet naar een faillissement C/16/23/468. De crediteurenvergadering van 9 februari 2024 komt hiermee te vervallen.
Le 23-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Geesink B.V. a publié la rectification suivante. C/16/23/28 S Geesink B.V. is op 22 november 2023 omgezet naar een faillissement C/16/23/469. De crediteurenvergadering van 9 februari 2024 komt hiermee te vervallen
Le 23-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Geesinknorba Benelux B.V. a publié la rectification suivante. C/16/23/29 S Geesinknorba Benelux B.V. is op 22 november 2023 omgezet naar een faillissement C/16/23/470. De crediteurenvergadering van 9 februari 2024 komt hiermee te vervallen
Le 23-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Geesinknorba Export B.V. a publié la rectification suivante. C/16/23/30 S Geesinknorba Expert B.V. is op 22 november 2023 omgezet naar een faillissement C/16/23/471 F. De crediteurenvergadering van 9 februari 2024 komt hiermee te vervallen.
Le 09-11-2023, le tribunal Limburg chargé la liquidation judiciaire de De Steenburger Transport B.V. a publié la rectification suivante. Inzake De Steenburger Transport B.V. F.03/23/190. Dit faillissement is uitgesproken door Rechtbank Limburg. Curator: mr. J.H. Mastenbroek, Postbus 7015, 9701 JA Groningen. De zaak is overgedragen aan Rechtbank Noord-Nederland en is per abuis vermeld dat mr. F.J.F Gerard tot rechter-commissaris is benoemd. Dit moet echter zijn mr. N.A. Baarsma.
Le 02-11-2023, le tribunal Limburg chargé la liquidation judiciaire de Excellence Fish B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.03/22/136: De verificatievergadering zal plaatsvinden op 14 december 2023 12:00u. De verificatievergadering die gepland stond op 16 november 2023 14:30u zal niet doorgaan.
Le 02-11-2023, le tribunal Den-Haag chargé la liquidation judiciaire de Celtic Koeling B.V. a publié la rectification suivante. In dit faillissement, dat is overgedragen aan Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, is mr. M.W. Schüller van Lexington Advocaten te Hoofddorp (Postbus 562, 2130 AN Hoofddorp) aangesteld als curator.
Le 01-11-2023, le tribunal Zeeland-West-Brabant chargé la liquidation judiciaire de Multismart B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.02/22/82: Abusievelijk is 19 september 2023 gepubliceerd dat onderhavig faillissement is opgeheven. Dit betreft een omissie.
Le 01-11-2023, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Standard Office Green Holding B.V. a publié la rectification suivante. C.16/23/26 Standard Office Green Holding B.V. is op 30 oktober 2023 omgezet naar een faillissement C/16/23/425. De crediteurenvergadering van 9 februari 2023 komt hiermee te vervallen.
Le 27-10-2023, le tribunal Amsterdam chargé la liquidation judiciaire de Wallich Securities B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.13/18/176: Het juiste insolventienummer is: F.13/18/178
Le 26-10-2023, le tribunal Gelderland chargé la liquidation judiciaire de Hernia Instituut B.V. a publié la rectification suivante. In het faillissement van Hernia Instituut B.V. met insolventienummer F.05/23/380 is per abuis geen curator gepubliceerd. De curator is mr. J.S. van Burg, Postbus 538, 9400 AM ASSEN ( 088-7373800)
 1 - 18 

Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Twitter
Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Pays-Bas