Procédures collectives et ventes aux enchères

Rectifications

Une liste de toutes les rectifications publiées par le tribunal relatives aux procédures collectives.

 1 - 18 
Le 25-10-2021, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Ferdinand Stinger Holding B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.07/12/374: In het faillissement F.07/12/374 Ferdinand Stinger Holding B.V. is per abuis gepubliceerd dat de datum voor indiening van de schuldvorderingen d.d. 29 november 2021 is. Dit is niet juist. De datum moet zijn 26 november 2021.
Le 25-10-2021, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Eurocommerce Holding B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.07/12/375: In het faillissement F.07/12/375 Eurocommerce Holding B.V. is per abuis gepubliceerd dat de datum voor indiening van de schuldvorderingen d.d. 29 november 2021 is. Dit is niet juist. De datum moet zijn 26 november 2021.
Le 25-10-2021, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.07/12/376: In het faillissement F.07/12/376 Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. is per abuis gepubliceerd dat de datum voor indiening van de schuldvorderingen d.d. 29 november 2021 is. Dit is niet juist. De datum moet zijn 26 november 2021.
Le 22-10-2021, le tribunal Den-Haag chargé la liquidation judiciaire de Stichting Energieacademie a publié la rectification suivante. betreft F.09/21/38: De verificatievergadering van 1 november 2021 om 11:00 uur zal geen doorgang vinden.
Le 21-10-2021, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Wpf Groep B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.17/19/21: In tegenstelling tot eerdere publicatie wordt dit faillissement NIET vereenvoudigd afgewikkeld.
Le 20-10-2021, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Groothuis Projecten I B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.08/13/67: F.08/13/67 Groothuis Projecten I B.V. In dit faillissement is per abuis niet vermeld dat mr. F.J. Bleker per 2 december 2020 is aangesteld tot mede curator in dit faillissement.
Le 06-10-2021, le tribunal Midden-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Karatzias Transport B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.16/19/26: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd heeft er geen deponering plaats gevonden op 5 oktober 2021. De uitdeellijst is reeds gedeponeerd op 14 september 2021 en verbindend geworden op 24 september 2021.
Le 01-10-2021, le tribunal Limburg chargé le redressement judiciaire de Van Pol Beheer B.V. a publié la rectification suivante. In de surseance van betaling van Van Pol Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6041 LE Roermond, Looskade 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13024580, is door de schuldenares op 29 september 2021 ter griffie van de rechtbank een ontwerp akkoord ingediend. De rechtbank heeft bij beschikking van 30 september 2021 bepaald: 1. dat de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de surseance werkt, uiterlijk op 6 oktober 2021 bij de bewindvoerder, mr. C.W.M. Slegers, correspondentieadres: Postbus 270, 6000 AG Weert, moeten worden ingediend; 2. dat over het aangeboden akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris zal worden geraadpleegd en beslist in het gerechtsgebouw te Maastricht, St. Annadal 1, op 21 oktober 2021 te 10:00 uur (Surs.nr. 19/5 S)
Le 01-10-2021, le tribunal Midden-Nederland chargé le redressement judiciaire de Pit Strategie B.V. a publié la rectification suivante. Crediteurenvergadering met akkoordbehandeling van 7 oktober 2021 is verplaatst naar 17 november 2021.
Le 29-09-2021, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de Prebus B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.18/21/34: Op 14 september 2021 is gepubliceerd dat het faillissement Prebus B.V. C/18/21/34 F vereenvoudigd zou worden afgewikkeld. Dit is niet juist. Het faillissement zal middels opheffing art 16 Fw worden afgedaan.
Le 23-09-2021, le tribunal Overijssel chargé la liquidation judiciaire de Probizz Participatie B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.08/20/139: In het faillissement Probizz Participatie B.V. met nummer C/08/20/139 F is per abuis vermeld dat de uiterste datum voor indienen schuldvorderingen voor de verificatievergadering 5 november 2021 is, dit moet zijn uiterlijk 4 november 2021.
Le 09-09-2021, le tribunal Oost-Brabant chargé la liquidation judiciaire de Horeca-Exploitatie Blauwe Lotus B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.01/19/279: De verificatievergadering met akkoord op 14 september 2021 te 15:00 uur gaat niet door.
Le 08-09-2021, le tribunal Noord-Nederland chargé la liquidation judiciaire de De Vertakking B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.17/21/39: In tegenstelling tot eerdere publicatie is de volledige naam van dit faillissement: De Vertakking B.V. (i.p.v. De Vertakking).
Le 30-08-2021, le tribunal Oost-Brabant chargé la liquidation judiciaire de German Supermarkets "Sagittarius" Properties Ii Bv a publié la rectification suivante. In het faillissement German Supermarkets "SAGITTARIUS" PROPERTIES II B.V. met insolventienummer C/01/13/868 F is mr. P.R. Dekker ontslagen in zijn hoedanigheid van curator.
Le 27-08-2021, le tribunal Gelderland chargé la liquidation judiciaire de Bouwen Aan Nederland B.V. a publié la rectification suivante. betreft F.05/21/173: Op 19 augustus 2021 is in het faillissement van Bouwen aan Nederland B.V. de publicatie "uitspraak faillissement op 17 augustus 2021" gepubliceerd. Per abuis is de rechtspersoon Bouwen aan Nederland B.V. gepubliceerd. Dit moet echter Bouwen aan Nederland B.V. in liquidatie zijn.
 1 - 18 

Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Twitter
Suivre les dernières actualités et procédures collectives via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Pays-Bas