Actuele informatie over faillissementen en surseances

Abänderungen

Eine Übersicht aller vom Gericht veröffentlichten Abänderungen zu Insolvenzen und Zahlungsaufschüben.

 1 - 18 
Am 20-10-2021 hat das Gericht Overijssel in der Sache die Insolvenz von Groothuis Projecten I B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.08/13/67: F.08/13/67 Groothuis Projecten I B.V. In dit faillissement is per abuis niet vermeld dat mr. F.J. Bleker per 2 december 2020 is aangesteld tot mede curator in dit faillissement.
Am 06-10-2021 hat das Gericht Midden-Nederland in der Sache die Insolvenz von Karatzias Transport B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.16/19/26: In tegenstelling tot het geen wat is gepubliceerd heeft er geen deponering plaats gevonden op 5 oktober 2021. De uitdeellijst is reeds gedeponeerd op 14 september 2021 en verbindend geworden op 24 september 2021.
Am 01-10-2021 hat das Gericht Limburg in der Sache die Insolvenz von Van Pol Beheer B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. In de surseance van betaling van Van Pol Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6041 LE Roermond, Looskade 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13024580, is door de schuldenares op 29 september 2021 ter griffie van de rechtbank een ontwerp akkoord ingediend. De rechtbank heeft bij beschikking van 30 september 2021 bepaald: 1. dat de schuldvorderingen, ten aanzien waarvan de surseance werkt, uiterlijk op 6 oktober 2021 bij de bewindvoerder, mr. C.W.M. Slegers, correspondentieadres: Postbus 270, 6000 AG Weert, moeten worden ingediend; 2. dat over het aangeboden akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris zal worden geraadpleegd en beslist in het gerechtsgebouw te Maastricht, St. Annadal 1, op 21 oktober 2021 te 10:00 uur (Surs.nr. 19/5 S)
Am 01-10-2021 hat das Gericht Midden-Nederland in der Sache die Insolvenz von Pit Strategie B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. Crediteurenvergadering met akkoordbehandeling van 7 oktober 2021 is verplaatst naar 17 november 2021.
Am 29-09-2021 hat das Gericht Noord-Nederland in der Sache die Insolvenz von Prebus B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.18/21/34: Op 14 september 2021 is gepubliceerd dat het faillissement Prebus B.V. C/18/21/34 F vereenvoudigd zou worden afgewikkeld. Dit is niet juist. Het faillissement zal middels opheffing art 16 Fw worden afgedaan.
Am 23-09-2021 hat das Gericht Overijssel in der Sache die Insolvenz von Probizz Participatie B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.08/20/139: In het faillissement Probizz Participatie B.V. met nummer C/08/20/139 F is per abuis vermeld dat de uiterste datum voor indienen schuldvorderingen voor de verificatievergadering 5 november 2021 is, dit moet zijn uiterlijk 4 november 2021.
Am 09-09-2021 hat das Gericht Oost-Brabant in der Sache die Insolvenz von Horeca-Exploitatie Blauwe Lotus B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.01/19/279: De verificatievergadering met akkoord op 14 september 2021 te 15:00 uur gaat niet door.
Am 08-09-2021 hat das Gericht Noord-Nederland in der Sache die Insolvenz von De Vertakking B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.17/21/39: In tegenstelling tot eerdere publicatie is de volledige naam van dit faillissement: De Vertakking B.V. (i.p.v. De Vertakking).
Am 30-08-2021 hat das Gericht Oost-Brabant in der Sache die Insolvenz von German Supermarkets "Sagittarius" Properties Ii Bv folgende Abänderung veröffentlicht. In het faillissement German Supermarkets "SAGITTARIUS" PROPERTIES II B.V. met insolventienummer C/01/13/868 F is mr. P.R. Dekker ontslagen in zijn hoedanigheid van curator.
Am 27-08-2021 hat das Gericht Gelderland in der Sache die Insolvenz von Bouwen Aan Nederland B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. betreft F.05/21/173: Op 19 augustus 2021 is in het faillissement van Bouwen aan Nederland B.V. de publicatie "uitspraak faillissement op 17 augustus 2021" gepubliceerd. Per abuis is de rechtspersoon Bouwen aan Nederland B.V. gepubliceerd. Dit moet echter Bouwen aan Nederland B.V. in liquidatie zijn.
Am 20-08-2021 hat das Gericht Den-Haag in der Sache die Insolvenz von Activ Schoonmaak B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. F.09/20/4, Activ Schoonmaak B.V.: In dit faillissement is op 23 november 2020 abusievelijk gepubliceerd dat het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten.
Am 17-08-2021 hat das Gericht Rotterdam in der Sache die Insolvenz von Zytec Group B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. In de surseance van betaling van Zytec Group B.V. (S.10/21/7) zal de crediteurenvergadering plaatsvinden op 16 november 2021 te 14:00 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
Am 29-07-2021 hat das Gericht Rotterdam in der Sache die Insolvenz von Continental Tank Storage B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. In het faillissement van Continental Tank Storage B.V., F.10/09/861, is de pro forma verificatievergadering aangehouden. De verificatievergadering wordt inhoudelijk behandeld op 29 september 2021 te 13:00 uur.
Am 29-07-2021 hat das Gericht Midden-Nederland in der Sache die Insolvenz von Boroda B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. F.16/21/185 BORODA B.V., Dit faillissement is uitgesproken door rechtbank Midden-Nederland. De zaak is overgedragen naar rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, met bepaling dat rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolgadvertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden verzorgd.
Am 29-07-2021 hat das Gericht Midden-Nederland in der Sache die Insolvenz von Bks Retail B.V. folgende Abänderung veröffentlicht. F.16/21/186 BKS RETAIL B.V., Dit faillissement is uitgesproken door rechtbank Midden-Nederland. De zaak is overgedragen naar rechtbank Zeeland-West-Brabant, met bepaling dat rechtbank Zeeland-West-Brabant, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen. Alle vervolgadvertenties zullen eveneens door deze rechtbankt worden verzorgd.
 1 - 18 

Die neuesten Entwicklungen und Insolvenzen über Twitter verfolgen
Die neuesten Entwicklungen und Insolvenzen über Facebook verfolgen
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Niederlande