Actuele informatie over faillissementen en surseances

Veiling Motorjacht 'One day it's not enough' (Domeinen Roerende Zaken)

Online openbare veiling in opdracht van Staat der Nederlanden, Ministerie van Financiën, Domeinen Roerende Zaken, ter uitvoering van een strafvorderlijk beslag dat door de Staat der Nederlanden is gelegd op het schip genaamd 'ONE DAY IT'S NOT ENOUGH'. VeilingnotarisPels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.mr. C.A. de ZeeuwBezuidenhoutseweg 57 Postbus 11756 2502 AT Den HaagTelefoon: 070 - 51 53 621Fax: 070 - 515 31 00Dit dossier is in behandeling bij mw. mr. A.W. Mellema.e-mail: aw.mellema@pelsrijcken.nlVeilingvoorwaardenOp deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:Algemene veiling- en verkoopvoorwaardenBijzondere veilingvoorwaardenKosten- Veilingkosten ter hoogte van € 5801,33 incl. BTW.- Het hoogste bod wordt vermeerderd met 12,5% als vergoeding voor de veilingkosten. Er zijn buiten bovenstaande kosten geen andere kosten die aan de bieder in rekening worden gebracht voor de veiling.BezichtigingBezichtiging is mogelijk op dinsdag 06 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur of dinsdag 13 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur.LigplaatsDutch Harbour, Griendweg 14 3295 KV te ’s GravendeelEigenaarDe vennootschap naar buitenlands recht: 1st Choice Global Handelsgesellschaft MBHExecutantStaat der Nederlanden, Ministerie van Financiën, Domeinen Roerende ZakenNationaliteitsverklaringKoper dient binnen drie weken na gunning zorg te dragen voor een nationaliteitsverklaring aan te vragen via Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De nationaliteitsverklaring is een voorwaarde voor de levering van het schip. Zonder nationaliteitsverklaring kan het schip niet worden geleverd aan de koper.Natuurlijke personen en rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de EU kunnen geen nationaliteitsverklaring aanvragen. In dat geval zal het teboekgestelde zeeschip worden uitgeschreven/ doorgehaald uit het Nederlandse kadaster. Een verzoek tot doorhaling dient ingediend te worden bij de Rechtbank Rotterdam, die machtiging dient te verlenen voor de doorhaling. Dit geldt ook voor een buitenlandse koper, wel EU, die de boot wil uitschrijven bij het Kadaster om in het in het buitenland te registreren. Ook in dat geval dient door de rechtbank Rotterdam machtiging te worden verleend. Resumé: Uitgangspunt is dat een nationaliteitsverklaring vereist is tenzij de koper een partij is die niet in de EU is gevestigd. LeveringDe koopovereenkomst komt tot stand op het moment van gunning. Het schip is teboekgesteld en geregistreerd bij het Kadaster. Dit betekent dat de levering van het schip gebeurt bij notariële akte van levering die gepasseerd zal worden door een notaris verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.

Locatie veiling:
(Onbekend) (Zuid-Holland)
Veilingcategorie:
Start online veiling:
vrijdag 26 januari 12:00
Sluiting veiling vanaf:
dinsdag 20 februari 12:00
Status:
Veiling is gesloten
Veilinghuis:
BVA Auctions
BVA-Auctions is het grootste online veilinghuis van Nederland. We brengen in opdracht van banken, curatoren, leasemaatschappijen, industrie en het bedrijfsleven roerende zaken ter veiling.
Online veiling categorieën
Let op: FaillissementsDossier.nl publiceert veilingen van diverse veilinghuizen. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven tonen wij niet alleen faillissement gerelateerde veilingen, maar ook de gewone veilingen voortkomend uit bijvoorbeeld bedrijfsbeëndiging, overtollige voorraden en anderszins. De veiling op deze pagina hoeft dus geen faillissementsveiling te betreffen.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland